Biologická klasifikace: Animalia, Mammalia, Primates, Hominidae
Syn.: Gorilla gorilla subsp. beringei (Matschie, 1903)
Česká jména: gorila východní
Anglická jména: Eastern gorilla
Gorilla beringei
Gorilla beringei
Rozšíření: Druh tropické střední Afriky, areál je omezen jen na relativně malou oblast na pomezí jihozápadní Ugandy, severovýchodního Zairu a severozápadní Rwandy. V areálu jsou rozlišovány dva poddruhy, kromě nominátního je to ještě poddruh Gorilla beringei graueri.

Způsob života: Hominid s aktivitou denní, žijící v tropických deštných i horských mlžných lesích, v nadmořských výškách od 600 až do 3800 m, stoupá tedy i na stanoviště do afromontánního stupně. Jejich stravu tvoří především výhonky rostlin, kořeny, plody i semena, nepohrdnou ani drobným hmyzem. Žije ve skupině zhruba po 10 (i více) jedincích, která je polygynní. Samice rodí jednou za 3–4 roky a během svého reprodukčního života mívají obvykle 3–4 potomstva, o mládě se stará asi 3 roky. Dožívají se více než 40 let.

Popis: Největší primát, výrazně pohlavně dimorfní, samice dosahují v dospělosti délky těla okolo 150 cm, samci až 185 cm. Hmotnost u samic se pohybuje v rozmezí 70–114 kg, u samců až 160 kg. Tělo je robustní, paže jsou dlouhé, svalnaté, nohy krátké, hlavy mohutné; srst je hustá, modročerná až šedohnědá, u dospělých samců se na zádech objevuje velká stříbřitá skvrna.

Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2016) řadí tuto gorilu ke kriticky ohroženým druhům (CR), celkový počet zřejmě nepřesahuje 5 tisíc jedinců. Ohrožuje je především ztráta vhodných přírodních lokalit, ale stávají se i obětí pytláctví a nelegálního obchodu se zvěří. Nemalý podíl na jejich likvidaci mají i občanské nepokoje a násilnosti v zemích výskytu, které bývají obvykle spojeny se značnými přesuny obyvatelstva i pokládáním nástražných min. Druh je chráněn Africkou úmluvou o ochraně přírody a přírodních zdrojů (tzv. Algiers Convention), stejně tak mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Gorilla beringei
Gorilla beringei
Gorilla beringei
Fotografováno v říjnu 2014 (Uganda, Bwindi Forest National Park).