Syn.: Gossypium barbadense f. darwinii (G. Watt) Roberty, Gossypium barbadense subsp. darwinii (G. Watt) Mauer, Gossypium barbadense var. darwinii (G. Watt) J. B. Hutch.
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité
Gossypium darwinii
Rozšíření: Endemit Galapážského souostroví, vyskytuje se na ostrovech Española, Fernandina, Floreana, Isabela, Marchena, Pinta, Pinzón, San Cristóbal, Santa Cruz a Santiago.
Ekologie: Roste na křovinatých kamenitých svazích a v suchých lesích, společně s druhy Bursera graveolens, Cordia lutea, Scutia spicata, Waltheria ovata aj., v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1000 m.
Gossypium darwinii
Popis: Keř, 2–3 m vysoký, větve jsou červeně naběhlé, hranaté. Listy jsou střídavé, řapíkaté, celistvé nebo 3laločné, laloky jsou vejčité až kopinaté, prostřední je nejdelší, nápadně žláznatě tečkované, juvenilní chlupaté, později olysalé. Květy jsou axilární, jednotlivé, krátce stopkaté; listeny jsou srdčitě vejčité, dřípené, s šídlovitými zuby, nejprve chlupaté, později olysalé; kalich je krátký, na vrcholu zvlněný; korunní lístky jsou žluté s červeným středem. Plodem je vejcovitá tobolka, semena s dlouhým vláknem.
Záměny: Na Galapágách se vyskytuje ještě další endemický druh bavlníku Gossypium klotzschianum. Listy tohoto druhu jsou vždy celistvé, bez laloků. Kromě těchto dvou endemitů se tu v kultuře objevuje ještě nepůvodní druh Gossypium barbadense, který pro Gossypium darwinii představuje určité nebezpečí – na ostrovech Santa Cruz, Floreana a San Cristóbal byl v blízkosti vesnic zaznamenán vznik hybridních populací.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2014) řadí tento endemický bavlník k druhům méně dotčeným (LC).
Gossypium darwinii
Gossypium darwinii
Gossypium darwinii
Gossypium darwinii
Gossypium darwinii
Gossypium darwinii
Fotografovala Ljuba Procházková, dne 4. 10. 2015 (Ekvádor, Galapágy, Isabela).