Syn.: Atriplex grayi Collotzi ex W. A. Weber, Atriplex spinosa (Hook.) Collotzi, Chenopodium spinosum Hook., Eremosemium spinosum (Hook.) Greene, Grayia polygaloides Hook. et Arn.
Čeleď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité

Grayia spinosa

Rozšíření: Druh západní části USA, na severu zasahuje až do západního Oregonu a Washingtonu, na jihu do jižní Kalifornie, na východ po západní Wyoming a severozápad Nového Mexika.

Ekologie: Dává přednost propustným, alkalickým, písčitým či štěrkovitým půdám na skalnatých stěnách kaňonů či vyschlých koryt, roste také v polopoušti na horských úbočích či v keřových formacích, v nadmořských výškách od 500 až do 2400 m. Kvete od jara do léta, díky velmi hluboko pronikajícím a hustě větveným kořenům je mimořádně odolný vůči suchu. Jeho lístky jsou proto důležitým zdrojem potravy pro některé býložravce v letním a podzimním období, kdy většina rostlin aridních oblastí zasychá.

Grayia spinosa

Popis: Dvoudomý, vzácně i jednodomý vzpřímeně rostoucí a bohatě větvený keř, 30–100(–150) cm vysoký. Starší větévky jsou šedohnědé, zakončené ostrými kolci, mladší jsou červenohnědé s bílými žebry, letorosty jsou krátce chlupaté, později olysalé. Listy jsou střídavé, přisedlé či jen krátce řapíkaté, okrouhlé, vejčité až kopisťovité, 10–25(–42) mm dlouhé a 1,5–6(–10) mm široké, kožovité, celokrajné, šedozelené se světlejší špičkou, roztroušeně chlupaté. Květenství je terminální, květy jsou jednopohlavné; samčí květy vyrůstají po několika ve skupinkách, mají redukované okvětí obkružující tyčinky o délce 1,5–2 mm, nitky prašníků jsou kratší než prašníky; pestíky samičích květů přesahují délku listenů, které je obkružují. Listeny plodů jsou srostlé, přisedlé, okrouhlé až široce eliptické, 7,5–14 mm dlouhé a 6–12 mm široké, na bázi klínovité, celokrajné, lysé, jejich křídla jsou žlutozelená, bělavá nebo růžová až červeně naběhlá, lysá, plodem je nažka, 1,5–2 mm dlouhá, hnědá.

Poznámka: Rod Grayia v současnosti zahrnuje čtyři druhy (POWO 2019), Asa Gray, na nějž odkazuje, byl americký botanik.

Grayia spinosa
Grayia spinosa

Fotografováno dne 7. 6. 2019 (USA, Kalifornie, v předhůří Inyo Mountains).