Syn.: Aeonium diplocyclum (Webb ex Bolle) T. H. M. Mes, Sempervivum diplocyclum (Webb ex Bolle) Christ
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité

Greenovia diplocycla

Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se jen na ostrovech La Palma, La Gomera a El Hierro.

Ekologie: Roste na skalnatých svazích a útesech, často v lesnatých oblastech, v nadmořských výškách zhruba od 50 až do 1700 m. Kvete od března do dubna.

Greenovia diplocycla

Popis: Monokarpická sukulentní bylina, v době květu až 30 cm vysoká. Přízemní listy vyrůstají v růžici, která je 8–20(–25) cm široká, listy jsou kopisťovité až široce obvejčité, dužnaté, po okraji velmi drobně brvité, jinak lysé, šedozelené. Květonosná lodyha je přímá, olistěná, květy jsou zhruba 20četné, žluté. Plody jsou měchýřky.

Záměny: Greenovia diplocycla na rozdíl od jiných druhů rodu postrádá dceřiné růžice, její růžice tedy vyrůstají jednotlivě.

Poznámka: Část současné literatury i botanických databází přičleňuje rod Greenovia k rodu Aeonium. Rozlišení těchto rodů nebylo nikdy složité, rod Greenovia má třeba květy 18–32četné, zatímco rod Aeonium pouze 6–12četné. Vzhledem k tomu, že spojení těchto rodů neakceptuje zatím ani mnohá další literatura, přidržujeme se stále klasického vzoru a rody od sebe oddělujeme také.

Greenovia diplocycla
Greenovia diplocycla
Greenovia diplocycla

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 8. 3. 2020 (Španělsko, Kanárské ostrovy, La Gomera, Parque nacional de Garajonay, okolí Roque de Ojilla).