Syn.: Grewia chirindae Baker f., Grewia microphylla Weim., Grewia obtusifolia Eckl. et Zeyh., Grewia trinervis E. Mey., Grewia ulmifolia Salisb.
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité; Tiliaceae Juss. – lípovité
Grewia occidentalis
Rozšíření: Roste v jižní Africe, v Jihoafrické republice od Kapského poloostrova až do Mozambiku a Zimbabwe, znám je i z Lesotha a Svazijska.
Ekologie: Vyskytuje se v křovinách na pobřeží, na zarostlých dunách, na okrajích lesních porostů, ale i ve stálezelených lesích, od hladiny moře až do nadmořské výšky 2000 m.
Grewia occidentalis
Popis: Stálezelený keř nebo malý stromek dorůstající výšky až 6 m, v zapojených lesních porostech spíše opíravá liána; borka je hladká, světle šedá. Listy jsou střídavé, kopinaté až vejčité, 2–7,5 cm dlouhé a 1–4 cm široké, tenké, na líci světle zelené, lesklé, na rubu trochu bledší, lysé nebo řídce chlupaté, na bázi zaokrouhlené až klínovité, téměř symetrické, na okraji drobně vroubkované, na vrcholu zaokrouhlené až tupě špičaté; řapík až 1,3 cm dlouhý. Květy vyrůstají proti listům po 1–3 na stopkách až 1,5 cm dlouhých, jsou oboupohlavné, pětičetné, až 3,5 cm v průměru, růžové, světle fialové až levandulově modré; kališní lístky jsou volné, korunovitě zbarvené; korunní lístky jsou rovněž volné, kratší než kalich; tyčinek je mnoho, nitky jsou na bázi žluté, výše fialové; gyneceum tvoří 4pouzdrý semeník. Plodem je 4laločná, hnědočervená až nafialovělá peckovice asi 2,5 cm v průměru.
Ohrožení a ochrana: Dosti rozšířený druh, do Červeného seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) se dostal do kategorie taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rod Grewia patří ve flóře Jihoafrické republiky k dosti početným rodům dřevin, je zde zastoupen asi 25 druhy. Převážná většina z nich je součástí rozptýlených křovin v savaně, jen 2 druhy zasahují až do území, kde je vymezena květenná říše Capensis.
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 16. a 18. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Wilderness, niva řeky Serpentine a Plettenberg Bay, Robberg Peninsula).; Věra Svobodová, dne 16. 4. 2012 (JAR, Plettenberg Bay, Robberg Peninsula).