Syn.: Grewia krebsiana Kuntze
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité; Tiliaceae Juss. – lípovité
Grewia robusta
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, nevelký areál se táhne na pomezí provincií Western a Eastern Cape.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou křoviny formace karoo na svazích na mělkých kamenitých půdách, v rozpětí nadmořských výšek od hladiny moře až po 1350 m.
Grewia robusta
Popis: Stálezelený hustý keř nebo malý stromek dorůstající výšky do 3 m; větvičky jsou zkroucené a často kolcovité; borka je šedá. Listy vyrůstají na brachyblastech, jsou eliptické, vejčité až okrouhlé, 1,3–2,5 cm dlouhé a 1–2 cm široké, kožovité, na líci leskle tmavozelené, na rubu světle šedozelené, krátce chlupaté, na bázi zaokrouhlené, téměř symetrické, na okraji tupě zubaté, na vrcholu tupě špičaté; řapík je velmi krátký. Květy vyrůstají jednotlivě proti listům, jsou oboupohlavné, pětičetné, růžové, až 2,5 cm v průměru; kališní lístky jsou volné, korunovitě zbarvené; korunní lístky jsou rovněž volné, kratší než kalich; tyčinek je mnoho, žlutých až fialových; gyneceum tvoří 2–4pouzdrý semeník. Plodem je hluboce 2–4laločná, červenohnědá peckovice 1–2 cm v průměru.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) je zařazen mezi druhy vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Z početného rodu Grewia se v květenné oblasti Capensis vyskytují pouze 2 druhy; vedle popisovaného druhu, který sem zasahuje především v kotlině Klein Karoo, je to již jen poměrně rozšířený druh Grewia occidentalis.
Grewia robusta
Grewia robusta
Grewia robusta
Fotografováno dne 21. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Oudtshoorn, Buttelsdrift).