Čeleď: Melianthaceae Link – medokvětovité
Greyia radlkoferi
Rozšíření: Jihoafrický druh, vyskytuje se ve východních provinciích Jihoafrické republiky (Limpopo, Mpumalanga a KwaZulu-Natal) a ve Svazijsku.
Ekologie: Roste v horských oblastech, obvykle na březích vodních toků, na kamenitých a skalnatých svazích, v lemech stálezelených lesů.
Greyia radlkoferi
Popis: Opadavý keř až menší strom dosahující výšky 2–4(–5), s letorosty nažloutlými, později šedivějícími. Listy raší společně s květy, jsou řapíkaté, skoro okrouhlé, na bázi srdčité, zubaté až laločnaté, na líci chlupaté, na rubu až běloplstnaté. Květenství vyrůstá na konci větví, je hroznovité, až 8 cm dlouhé, květy jsou až 2 cm dlouhé, korunní lístky jsou červené, tyčinky jsou z koruny vyniklé. Plodem je elipsoidní tobolka.
Záměny: Od podobného, poněkud vzrůstnějšího druhu Greyia sutherlandii se odlišuje především listy na líci chlupatými a na rubu výrazně plstnatými, G. sutherlandii je má lysé. Třetí druh rodu Greyia flanaganii – poměrně vzácný endemit jihoafrické provincie Eastern Cape – je stálezelený, i v době jihoafrické zimy neopadavý, jeho květenství je poměrně chudé a květy jsou spíše sevřené.
Poznámka: Druhové jméno odkazuje na německého botanika Ludwiga Radlkofera (1829–1927).
Greyia radlkoferi
Greyia radlkoferi
Greyia radlkoferi
Greyia radlkoferi
Greyia radlkoferi
Greyia radlkoferi
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 5. 9. 2018 (Jihoafrická republika, Mpumalanga, Barberton) a 6. 9. 2018 (Svazijsko, Sibebe Rock).