Syn.: Geranium grandiflorum L., Grielum tenuifolium L.
Čeleď: Neuradaceae J. G. Agardh – neuradovité; Rosaceae Juss. – růžovité
Grielum grandiflorum
Rozšíření: Vyskytuje se v Jihoafrické republice podél pobřeží Atlantského oceánu v provinciích Western a Northern Cape. Lokality se rozkládají přibližně od hranic s Namibií po Kapské Město.
Ekologie: Stanovištěm jsou pobřežní písčiny. Roste především v nezapojené vegetaci na zazemňujících se dunách, v oblasti s četnými mlhami, které podmiňuje chladný Benguelský proud. Květy se otevírají pouze za plného slunce.
Grielum grandiflorum
Popis: Jednoletá nebo snad i vytrvalá bylina s dužnatými kořeny, vytváří polštářovitě uspořádané plazivé, až 50 cm dlouhé lodyhy. Listy jsou střídavé, až dvakrát peřenodílné, s čárkovitými, přitiskle stříbřitě chlupatými, ostře zašpičatělými úkrojky. Velké oboupohlavné květy vyrůstají jednotlivě na dlouhých stopkách v paždí listů, jsou pětičetné, pravidelné; kališní lístky jsou volné, kopinaté, zelené; korunní lístky jsou rovněž volné, obvejčité až obkopinaté, 2–3 cm dlouhé, leskle zářivě zlatožluté se zelenavým středem, na vrcholu tupě špičaté, v poupěti střechovitě uspořádané; tyčinek je ve 2 kruzích po 5; gyneceum tvoří 10 plodolistů. Plody jsou křídlatá merikarpia se středovým ostnem.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam Jihoafrické republiky (2009) uvádí tento taxon ve skupině druhů vyžadujících pozornost (LC – least threatened).
Poznámka: Nevelká čeleď Neuradaceae obsahuje celkem jen 3 rody a 10 druhů, většina z nich je výskytem vázána na aridní oblasti jižní Afriky; největší areál má Neurada procumbens.
Grielum grandiflorum
Grielum grandiflorum
Grielum grandiflorum
Grielum grandiflorum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 23. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Langebaan, West Coast National Park).