Syn.: Potamogeton densus L., Potamogeton serratus L., Potamogeton setaceus L., Buccaferrea densa (L.) Bubani, Potamogeton densus var. angustifolius Wallr., Potamogeton densus var. latifolius Wallr., Potamogeton densus var. laxus Opiz ex Fieber, Potamogeton densus var. rigidus Opiz ex Fieber, Potamogeton densus var. serratus (L.) Nyman, Potamogeton densus subsp. serratus (L.) K. Richt., Potamogeton densus var. setaceus (L.) Nyman, Potamogeton densus subsp. setaceus (L.) K. Richt., Potamogeton exstipulatus Muhl., Potamogeton oppositifolius DC., Potamogeton pauciflorus Lam.
Česká jména: rdest střelolistý (Opiz 1852), rdest hustolistý (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002), rdestice hustolistá (Kubát 2002)
Slovenská jména: rudavec hustolistý (Dostál 1950), červenačka hustolistá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Potamogetonaceae Bercht. et J. Presl – rdestovité
Groenlandia densa
Rozšíření: Západní, střední a jižní Evropa, na sever na Britské souostroví, dále v jihozápadní Asii a středozemní části severní Afriky. U nás v minulosti velmi vzácně v Polabí a ve východních Čechách asi na 13 lokalitách, v první polovině 19. století byl uváděn i z Kobylského jezera na jižní Moravě. V současnosti poslední přežívající populace (NPP Rybníček u Hořan). V CHKO Kokořínsko byl druh vysazen.
Ekologie: Roste v čistých, stojatých až pomalu tekoucích vodách rybníků a odvodňovacích kanálů s bahnitým až jílovitým dnem v hloubkách nejčastěji mezi 10–80 cm.
Groenlandia densa
Popis: Byliny s vytrvalým oddenkem a jednoletými nebo ozimými, pod ledem přezimujícími lodyhami. Lodyha až 70 cm dlouhá, oblá, jednoduchá nebo častěji větvená, obvykle v dolní části v uzlinách kořenující, s dlouhými kořenujícími výběžky. Listy jen ponořené, vstřícné, dvouřadě uspořádané, přisedlé, úzce kopinaté až kopinatě vejčité, často zpět zahnuté, blanité, většinou světle zelené. Klasy kulovité, 2–4 mm dlouhé, s dvěma květy, stopka klasu 4–14 mm dlouhá, po odkvětu výrazně obloukovitě nazpět zahnutá. Květy 2–3 mm v průměru, okvětní lístky světle zelené až světle zelenohnědé, gyneceum ze čtyř volných plodolistů. Plodem je nažka. Druh kvete od června do srpna.
Groenlandia densa
Groenlandia densa
Ohrožení a ochrana: Ohrožení spočívá ve znečišťování a eutrofizaci vod, které zarůstají fytoplanktonem, a brání tak světlu proniknout pod hladinu, kde se rostliny vyvíjejí. Druh vymizel na všech lokalitách v ČR vyjma jedné u Kutné Hory, proto patří ke kriticky ohroženým druhům (C1t). Ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). Zákonem je chráněn v Irsku, Maďarsku, Polsku i na Slovensku, kde patří k ohroženým druhům (EN).
Groenlandia densa
Fotografováno dne 21. 5. 2011 (u Hořan).