Zobrazit místo Guinejská provincie na větší mapě

Nejseverozápadnější část tropických deštných lesů v Africe zahrnuje Guinejská provincie, součást Guinejsko-konžské oblasti Paleotropis. Tvoří nepříliš široký pruh podél pobřeží Atlantského oceánu od Gambie po Ghanu, do vnitrozemí nejdále zasahuje v Guinei. Území budují většinou velmi staré, předprvohorní vyvřelé nebo přeměněné horniny, zčásti jsou překryty mladými sedimenty. Klima je tropické, horké a zejména na jihozápadě velmi vlhké v průběhu celého roku (spadne zde průměrně kolem 4000 mm srážek za rok); zde je ovlivňované jihozápadním monzunem, sušší perioda na přelomu roku je krátká. Naproti tomu ve vnitrozemí je přece jen výraznější perioda sucha.

Ghana

Vegetaci nejvlhčích částí provincie tvoří deštné lesy, obvykle s 3 vyvinutými patry. Nejvyšší patro dosahuje kolem 30 m a je tvořeno pestrou druhovou skladbou, jíž se účastní druhy čeledí Fabaceae, Meliaceae, Euphorbiaceae a dalších. V nižším patře tvoří často důležitou složku ebeny (Diospyros), zatímco v keřové úrovni převládají mořenovité (Rubiaceae). Zde najdeme řadu epifytů, např. rozmanité kapradiny a orchideje (Orchidaceae). Strukturně podobné lesy jsou i v území, kde suché období trvá až 4 měsíce; zde je významný podíl poloopadavých dřevin. Zde často dominují bobovité (Fabaceae) a významný podíl mají břestovce (Celtis). V nejsušších územích při hranici se Súdánskou provincií v porostech často dominuje Antiaris toxicaria subsp. africana (Moraceae). Značný rozsah na pobřeží mají rovněž mangrove, zejména v Guinei-Bissau; na jejich skladbě se podílí zejména Rhizophora racemosa (Rhizophoraceae), Avicennia germinans (Acanthaceae) a Conocarpus erectus (Combretaceae).

Ghana

Květena provincie je velmi bohatá, je tvořena především pantropickými a afrotropickými prvky. Endemismus na úrovni čeledi sice chybí, ale endemických rodů je zde asi 55 a na druhové úrovni je endemismus velmi vysoký, činí více než 700 druhů. Velmi důležitý je ale výskyt některých prvků původu neotropického: vyskytuje se zde jediný neamerický zástupce ananasovitých (Bromeliaceae), Pitcairnia feliciana, a rovněž Maschalocephalus dinklagei, jediný neamerický zástupce čeledi Rapateaceae.

Ghana

Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují:

O floristické poznání provincie se v minulosti zasloužili například:

Sousedící floristická provincie:

Ghana

Fotografoval Radovan Svatý (…Rok a den na cestě).