Území je vymezeno pobřežními oblastmi západní Afriky od Senegalu až po severní Angolu, včetně ostrovů Bioko a souostroví Svatého Tomáše, do vnitrozemí zasahuje do Konžské pánve a až po západní Ugandu. Pevnina byla součástí prakontinentu Gondwany. Převažují nížiny, ale jsou zde take izolované horské skupiny, nejvyšší jsou sopečného původu. Klima je horké a vlhké, teplotní rozdíly během dne jsou větší než kolísání v průběhu roku, srážky také kolísají jen poměrně málo, místy se projevuje monzun.
Hlavním biomem je tropický deštný les, na nějž na pobřeží místy navazují mangrove. Pozoruhodná je vegetační stupňovitost ve vysokých pohořích (především Kamerunská hora), kde je dosaženo až specifického afroalpinského stupně. Ve srovnání s Jižní Amerikou a jihovýchodní Asií je zde flora chudší, přesto zde lze nalézt 6 endemických čeledí a velké množství endemických rodů a druhů. Zaujme zejména nepočetné zastoupení palem (Arecaceae). Velkou roli zde hrají pantropické druhy; gondwanských, resp. holarktických elementů je zde nepatrně.

Podpis

Tachtadžjan
Guinejsko-konžská oblast se dělí na tyto floristické provincie:

Guinejsko-konžská oblast
Druhy Guinejsko-konžské oblasti na BOTANY.cz zastupují:

Guinejsko-konžská oblast