Syn.: Anthemis mysorensis auct. ex DC., Bidens ramtilla Wall. ex DC., Buphthalmum ramtilla Buch.-Ham. ex Wall., nom. inval., Guizotia oleifera (DC.) DC., Guizotia oleifera DC. et A. DC., Jaegeria abyssinica (L. f.) Spreng., Polymnia abyssinica L. f., Ramtilla oleifera DC., Tetragonotheca abyssinica Ledeb., Verbesina sativa Roxb. ex Sims, Verbesina sativa Roxb.
Česká jména: mastňák habešský (Kubát 2002)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Guizotia abyssinica
Rozšíření: Pochází z Afriky, planě roste v Eritreji a Etiopii; pěstuje se a občas zplaňuje v dalších afrických zemích, ale i v Indii (je odtud uváděn i jako zdomácnělý), Číně a v Severní Americe. Pokusy s jeho pěstováním se děly i v Evropě; několikrát byl nalezen zplanělý i na území ČR (např. v Praze, v nedávné době byl zachycen i v Českém středohoří).
Ekologie: V domovině součást vegetace savan, kde roste zejména na disturbovaných místech. V druhotném areálu je nejčastěji nalézán na rumištích a na okrajích komunikací.
Guizotia abyssinica
Popis: Přímá jednoletá bylina, dorůstá výšky (0,3–)0,5–1,3(–2) m; lodyhy jsou dole lysé, nahoře většinou krátce drsně brvité. Listy jsou vstřícné, podlouhlé až kopinaté, až 20 cm dlouhé a 6,3 cm široké, na bázi srdčitě až ouškatě objímavé, na okraji pilovité, na vrcholu zašpičatělé, na líci drsné, především podél žilek. Květenství tvoří latovitě uspořádané úbory mající 2–6 cm v průměru, jejich stopky jsou často krátce pýřité; zákrov je polokulovitý až zvonkovitý, 1–1,5 cm v průměru; zákrovní listeny jsou dvouřadě uspořádané, vnější jsou vejčité, přitisklé, bylinné, vnitřní jsou užší, s blanitým okrajem; plevky na lůžku úboru jsou lysé; na okraji úboru je 6–18 květů jazykovitých, samičích, s žlutou 3zubou ligulou dlouhou 8–14 mm; trubkovitých květů v terči je asi 100, jsou 4–5 mm dlouhé, žluté, u báze mají 1–2 věnečky chlupů. Nažky jsou 4–5 mm dlouhé (vnější trojboké, vnitřní čtyřboké), lysé, lesklé, bez chmýru.
Využití: Nažky obsahují 40–45 % kvalitního oleje s jemnou vůní a chutí poněkud připomínající oříšky, který je vhodný pro zpracování v potravinářství (jako olejnina je pěstován zejména v Etiopii, ale odedávna také v Indii). Olej má nízký podíl nežádoucí kyseliny erukové, 10–12 % nasycených mastných kyselin a 18–24 % bílkovin. Olej má také uplatnění při výrobě mýdel. Nažky jsou oblíbeným krmivem pro drůbež (včetně zbytků po vylisování oleje) a přidávají se i do krmných směsí pro exotické ptactvo. S nimi se v současnosti šíří na druhotná stanoviště po všech kontinentech.
Guizotia abyssinica
Guizotia abyssinica
Guizotia abyssinicaGuizotia abyssinica
Guizotia abyssinica
Guizotia abyssinica
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 31.10 a 1. 11. 2013 (Etiopie, Simien Mountains: Sone a okolí obce Mekarabiya).