Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Gymnadenia conopsea subsp. montana

Gymnadenia conopsea subsp. montana

Rozšíření: Vzhledem k nejednotnosti v taxonomickém pojetí neznámé. U nás udávána z několika lokalit roztroušených téměř po celé republice, více lokalit je známo v Bílých Karpatech. Dosti častý výskyt jsem zaznamenal ve východních Krkonoších.
Ekologie: Roste na xerotermnějších stanovištích, stráních, loukách, pastvinách i podél cest od pahorkatin do hor. Kvete v červnu a červenci, v horách až do začátku srpna.
Popis: Vytrvalá, 35–75 cm vysoká bylina s přímou lysou lodyhou. Listy přízemní, kopinaté, světle zelené, druhý list zdola alespoň 11krát delší než široký. Květenství hustší než pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), květy růžové až nachové, pysk (5,4–)5,6 × 6,7(–8,0) mm, větší než u nominátního poddruhu. Plodem je tobolka.
Taxonomická poznámka: Pojetí taxonu je značně nejednotné, často je řazen na úroveň variety (Gymnadenia conopsea var. montana). Pětiprstka žežulník je karyologicky značně variabilní, často se v jediné populaci vyskytují jedinci několika karyotypů; z toho důvodu zřejmě nebude vymezení tohoto poddruhu na základě oktoploidního (2n=80) chromozomového počtu oprávněné. Typová položka taxonu je ztracena a není tak jasné, k jakým rostlinám se jméno vztahuje.
Ohrožení a ochrana: Celý druh pětiprstka žežulník je zařazen mezi silně ohrožené rostliny České republiky (C2t) a zákonem je chráněn jako ohrožený (§3). Všechny orchideje jsou zároveň zařazeny k druhům pod ochranou mezinárodní úmluvy CITES.
Gymnadenia conopsea subsp. montanaGymnadenia conopsea subsp. montana
Gymnadenia conopsea subsp. montana
Fotografováno dne 6. 7. 2009 (u Tetřevích bud v Krkonoších).