Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Gymnadopedium aprilensis

Gymnadopedium aprilensis

Rozšíření: Jde o druh, který byl objeven teprve nedávno a poprvé popsán právě tímto článkem na https://botany.cz. Jeho rozšíření není dosud dobře známo. S určitostí se vyskytuje v České republice a možná i jinde. V zájmu botanického uznání tohoto nálezu přiznáváme, že jsme tento unikát nalezli v okolí obce Lhota, vzhledem k extrémní vzácnosti druhu však neprozradíme, o kterou Lhotu se jedná.
Ekologie: Bližší údaje jsme se rozhodli utajit.
Popis: Pravděpodobně vytrvalá bylina. Výška 30–50 cm, lodyha přímá, olistěná. Zajímavostí jsou květy, které jsou uspořádané v řídkém květenství, mají žlutě zbarvený pysk a růžové okvětní lístky. Dle našich pozorování kvete rostlina jen jeden den v roce, a to vždy 1. dubna. Potom odkvétá a rychle zatahuje pod zem.
Záměny: Záměna je naprosto vyloučena nejen díky zcela ojedinělé morfologii květu, ale hlavně díky tomu, že je prakticky nemožné rostlinu ve volné přírodě nalézt.
Poznámka: Jedná se o nový druh, který jsme přiřadili na základě stavby květu do čeledi vstavačovitých. Nelze ale vyloučit, že provedení srovnávací analýzy DNA, na jejíž výsledky netrpělivě čekáme, ukáže odlišnosti tak veliké, že bude možné vytvořit novou samostatnou čeleď Gymnadopediaceae, pro níž bude tento nově objevený taxon typovým druhem.
Fotografii typové lokality jsme museli záměrně poněkud rozostřit, neboť se domníváme, že taxon tak vzácný si zaslouží v zájmu ochrany i určitý stupeň utajení před zástupy senzacechtivých návštěvníků.
Gymnadopedium aprilensis
Fotografovali David Průša a Ladislav Hoskovec dne 1. 4. 2007 (utajená Lhota).