Syn.: Aspidium calcareum Baumg., Aspidium robertianum Luerss., Carpogymnia robertiana (Hoffm.) Á. Löve et D. Löve, Currania robertiana (Hoffm.) Wherry, Dryopteris robertiana (Hoffm.) C. Chr., Gymnocarpium altaycum Cheng-yuan Yang, Gymnocarpium dryopteris var. pumilum B. Boivin, Lastrea robertiana (Hoffm.) Newman, Phegopteris calcarea Fée, Phegopteris robertianum (Hoffm.) Fée, Polypodium calcareum Sm., Polypodium dryopteris var. calcareum (Sm.) A. Gray, Polypodium dryopteris var. glandulosum Neilet, Polypodium dryopteris var. robertianum (Hoffm.) Baker, Polypodium robertianum Hoffm., Thelypteris robertiana (Hoffm.) Sloss. ex Rydb.
České mená: bukovník vápencový (Danihelka 2012)
Slovenské mená: peračina Robertova (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Cystopteridaceae (Payer) Shmakov
Gymnocarpium robertianum
Rozšírenie: Cirkumpolárne rozšírený druh boreálnej a miernej zóny Eurázie a Severnej Ameriky, vzhľadom na ekologické požiadavky druhu je výskyt často ostrovčekovitý. V Európe je taxón zastúpený vo všetkých krajinách okrem Portugalska, všeobecne chýba alebo je iba vzácne prítomný v mediteránnej oblasti (tu iba vo vyšších pohoriach), podobne je tomu vo veľkých nížinách. V ČR roztrúsene až vzácne (len v krasových oblastiach hojne), na Slovensku hojne na vhodných geologických substrátoch Karpát.
Ekológia: Druh význačný pre karbonátové (prípadne hadce, melafýry etc.) sutiny, skaly a štrkovité pôdy, tak na otvorených ako aj zatienených stanovištiach od nížin do alpínskeho stupňa.
Gymnocarpium robertianum
Opis: Trváca bylina s čiernohnedým, plazivým podzemkom. Listy do 35(–60) cm dlhé, stopky 1,5–2-krát dlhšie než čepeľ, dole plevinaté. Čepeľ dlho končistá, trojiholníkovito, 2–3-krát perovito zložená, väčšinou vajcovito trojboká. Lístočky perovito strihané až perovito laločnaté. Kôpky výtrusníc okrúhlasté, často splývajú. Listová stopka, listové kostrnky, prípadne i rub čepele je drobno žľaznato chlpatý.
Zámeny: Gymnocarpium dryopteris nemá žľaznaté chlpy, má iný tvar a spravidla svelejšie zelenú čepeľ a taktiež sa vyskytuje v iných biotopoch.
Ohrozenie a ochrana: V Írsku ohrozený (EN) a zákonom chránený druh.
Gymnocarpium robertianum
Gymnocarpium robertianum
Gymnocarpium robertianum
Foto: 29. 4. 2007, 14. 6. 2009, 9. 8. 2012 (Slovensko, Strážovské vrchy).