Syn.: Casuarina nobilis Whitmore, Gymnostoma nobilis (Whitmore) L. A. S. Johnson, orth. var.
Čeleď: Casuarinaceae R. Br. – přesličníkovité

Gymnostoma nobile

Rozšíření: Nevelký areál zahrnuje Borneo (roste v indonéské, malajsijské i brunejské části) a filipínský Palawan.

Ekologie: Ekologický specialista, roste především na ultrabazických horninách peridotitového typu (mezi ně patří i hadce), které se vyznačují půdami, v nichž velmi převládá hořčík nad vápníkem a navíc často obsahují rudy niklu. V těchto podmínkách tvoří často dominantu (horní etáž) lesní vegetace, velmi kontrastní ke stanovištím sousedících podkladů. Z klimatického hlediska lokality leží v zóně tropických stálezelených deštných lesů, vystupuje až do nadmořské výšky kolem 1000 m.

Gymnostoma nobile

Popis: Jednodomý nebo dvoudomý strom až 40 m vysoký; kmen může dorůst až 50 cm v průměru; větve jsou víceméně vodorovné; letorosty jsou článkované, tenké, ohebné a tvoří vzhůru vztyčené štětičky, v mělkých a širokých rýžkách jsou viditelné průduchy. Listy mají charakter trojúhelníkovitých šupin uspořádaných po 4 v přeslenu, který tvoří drobný pochvovitý útvar. Samčí květy tvoří válcovitý klas; před rozkvětem je v nich blanité okvětí, které záhy opadává; tyčinka je jediná. Samičí květenství jsou kulovité strbouly až 2,2 cm v průměru; květní obaly v květech zcela chybí; semeník je spodní, dvoupouzdrý, v každém pouzdře jsou 2 vajíčka, z nichž jedno v průběhu kvetení zakrní, čnělky jsou volné. Plody jsou zdřevnatělé nažky s křídly, pocházejícími z 2 přirostlých listenců; semeno postrádá endosperm.

Využití: Dřevo je vhodné na konstrukce i na výrobu dřevěného uhlí.

Poznámka: Do čeledi přesličníkovitých (Casuarinaceae) se řadí celkem čtyři rody a 91 druhů, které bez výjimky pocházejí z jihovýchodní Asie, Austrálie a Oceánie. Do rodu Gymnostoma náleží celkem 14 druhů (všechny počty POWO 2020), z nichž 8 je endemitů Nové Kaledonie, ostatní jsou rozšířeny od Sumatry po severní Austrálii a Fidži a jen dva mají areály zahrnující více ostrovů. Druhy z této čeledi jsou adaptovány na extrémní, živinami chudá stanoviště, protože je zvýhodňuje symbióza s bakteriemi fixujícími vzdušný dusík (podobně jako bobovité). Více druhů, podobně jako tento, provází půdy zasolené, půdy, v nichž je nahrazen vápník hořčíkem, a často jsou rovněž tolerantní vůči zvýšenému množství těžkých kovů.

Gymnostoma nobile
Gymnostoma nobile
Gymnostoma nobile
Gymnostoma nobile

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 6. 2. 2020 (Filipíny, Palawan, Sabang, Mt. Bloomfield).