Syn.: Eupatorium bicolor Lam. ex DC., nom. inval., Senecio buxifolius Kunth
Čeleď: Asteraceae Bercht. et C. Presl – hvězdnicovité
Gynoxys buxifolia
Rozšíření: Jihoamerický druh s těžištěm areálu v ekvádorských Andách, ale přesahuje i do jižní Kolumbie.
Ekologie: Vyskytuje se ve formaci páramo, zejména na pastvinách a na okraji lesíků tvořených druhy rodu Polylepis. Lokality leží v nadmořských výškách 3000–4000 m.
Gynoxys buxifolia
Popis: Stálezelený keřík s oblými, poněkud žlábkovanými, šedavě chlupatými staršími větvičkami; letorosty jsou hranaté, hustě olistěné, hustě bělavě plstnaté. Listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté, eliptické, 1,5–2,2 cm dlouhé a 1–1,2 cm široké, kožovité, na líci olysalé a leskle zelené, na rubu hustě bělavě plstnaté, na bázi zaokrouhlené, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené. Úbory tvoří chocholíky latovitě uspořádané na koncích větviček; stopky úborů jsou šedě plstnaté; zákrov je zvonkovitý, listeny zákrovečku jsou velmi drobné, listeny zákrovu jsou čárkovité, tupé, bělavě plstnaté; jazykovitých květů je obvykle 4–5, samičích, s žlutou ligulou asi 5 mm dlouhou; trubkovité květy jsou oboupohlavné, v počtu 12–15, žluté. Drobné nažky nesou bílý chmýr.
Poznámka: Rod Gynoxys zahrnuje jihoamerické keře, které se vyznačují vstřícnými, obvykle dvoubarevnými listy. Celkem se do něj řadí více než 120 druhů.
Gynoxys buxifolia
Gynoxys buxifolia
Fotografoval Mário Duchoň, dne 10. 3. 2014 (Ekvádor, Parque nacional Sangay, El Altar).