Syn.: Gypsophila arenaria Waldst. et Kit.
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Gypsophila fastigiata

Gypsophila fastigiata

Rozšíření: Panonský endemit – Rakousko, Maďarsko, jižní Slovensko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko. U nás se vzácně vyskytuje na jihovýchodní Moravě. V Čechách roste vzácně poddruh G. f. subsp. fastigiata.
Ekologie: Roste na píscích a spraších, většinou vápnitých, v pásmu nížin, výjimečně i pahorkatin.
Popis: Vytrvalá bylina, 20–60 cm vysoká, květonosné lodyhy přímé nebo vystoupavé, nahoře větvené, listy čárkovité, ploché, květenství koncové, husté – vrcholík vidlanů, kalich 5zubý, korunní lístky klínovité až obvejčité, bílé. Plodem je kulovitá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Šater svazčitý písečný patří k silně ohroženým taxonům naší květeny (C2b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2). Na Slovensku patří k taxonům ohroženým (EN) a též zákonem chráněným (§). Zákon jej chrání i v Srbsku.
Gypsophila fastigiataGypsophila fastigiata
Gypsophila fastigiata
Fotografováno ve dnech 19. 8. 2004 (Slovensko, Čenkov) a 26. 8. 2006 (Újezd u Brna).