Syn.: Psammophyliella muralis (L.) Ikonnikov, Gypsophila steposa Klokov
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Gypsophila muralis

Gypsophila muralis

Rozšírenie: Európa, západná Sibír, Stredná Ázia. Sekundárne Severná Amerika. V ČR a SR roztratene takmer po celom území, hojnejšie na vlhších plochách.
Ekológia: Obnažené dná rybníkov, vlhké polia (zvlášť plochy bez kultúrnych plodín a strniská), násypy, poľné cesty, pastviny.
Opis: Jednoročné 3–25 cm vysoké rastliny. Stonka buď jednoduchá, nerozkonárená alebo až bohato rozkonárená s poliehavými vetvami. Dolné listy čiarkovité až čiarkovito kopijovité. Súkvetie pavidlica, zriedkavo kvety ojedinelé. Kalich 3–4 mm dlhý, korunné lupienky vajcovité, na vrchole mierne vykrojené, ružové. Kvitne od júna do októbra. Tobolky štvorzubé, úzko vajcovité.
Gypsophila muralis
Fotené: 20. 6. a 9. 7. 2006 (Slovensko, Lesné), 19. 6. 2007 (Trnava pri Laborci).