Syn.: Orchis tridactylites (Lindl.) Webb et Berthel.
Čeľaď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Habenaria tridactylites
Rozšírenie: Endemit Kanárskych ostrovov, rastie najmä v západnej časti súostrovia, vzácne sa vyskytuje na Lanzarote, na ostrove Fuerteventura chýba. Rod Habenaria zahŕňa asi 600 druhov a je pantropicky rozšírený.
Ekológia: Vyskytuje sa v zóne ovplyvnenej pasátovým prúdením, kde je pravidelne hmla, vystupuje do nadmorskej výšky okolo 1400 m. Rastie na plytkých, kyslých pôdach, na vlhkých skalách, v skalných štrbinách i medzi kameňmi na múroch opustených terasovitých políčok. Na svetlých, avšak slnečným lúčom nanajvýš skoro ráno a večer vystavených stanovištiach. Kvitne v novembri až februári.
Habenaria tridactylites
Opis: Trváca bylina s 2(–3) hľuzami, vysoká 10–30(–60) cm. Listy podlhovasto kopijovité (1,5–)5–18 × (1–)1,5–7 cm veľké. Súkvetie je riedke, valcovité, 2–12(–24)-kveté. Listene dosahujú približne do polovice semenníka. Kvety sú zelenožlté, bočné okvetné lístky 5–7 × 1,5–2 mm veľké, prilba 4–6 mm dlhá, zrastená z jedného vonkajšieho a dvoch vnútorných okvetných lískov, pysk trojcípy, 7–9 mm dlhý. Plodom je tobolka. Hlavnými opeľavačmi tohto druhu sú nočné motýle.
Ohrozenie a ochrana: Druh je pod ochranou CITES. Lokality sú ohrozené najmä rozširovaním ľudských aktivít a s tým spojenou eutrofizáciou stanovíšť, druh je konkurenčne slabý.
Habenaria tridactylitesHabenaria tridactylites
Habenaria tridactylites
Habenaria tridactylites
Foto: 21. 12. 2011 (Španielsko, Kanárske ostrovy, Gran Canaria, Santa Brígida).