Syn.: Cynoglossospermum deflexum (Wahlenb.) Kuntze, Cynoglossum deflexum (Wahlenb.) Roth, Echinospermum deflexum (Wahlenb.) Lehm., Echinospermum secundum Kar. et Kir., Eritrichium deflexum (Wahlenb.) Y. S. Lian et J. Q. Wang, Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke, Myosotis deflexa Wahlenb.
Čeleď: Boraginaceae Juss. – brutnákovité

Hackelia deflexa

Rozšíření: Vyskytuje se značně nesouvisle na rozsáhlém území v pásu od Evropy až na Dálný východ, ve varietě Hackelia deflexa var. americana roste též v Severní Americe. Ve střední a jihozápadní Evropě roste především v horách, tj. v Alpách, Pyrenejích a Karpatech, dále se objevuje ve Skandinávii a východní Evropě, odkud pokračuje přes Sibiř na Altaj, do Mongolska a na Dálný východ. U nás roste spíše vzácně, především ve středních polohách, v Čechách býval častější v Českém středohoří, dále byl nalezen v okolí Karlových Varů, u Rejštejna nebo v západním Podkrkonoší, na Moravě se vyskytuje především v pásu od Znojma přes Moravské podhůří Vysočiny, Moravský kras, Bouzovskou pahorkatinu až do Hrubého Jeseníku. Ojediněle jej najdeme i jinde.

Ekologie: Roste na zastíněných okrajích sutí, na vlhkých stinných skalách a skalních převisech, většinou v listnatých lesích, často též v okolí hradních zřícenin, případně na písčitých březích řek. Obvykle se vyskytuje na zásaditých podkladech, snáší vyšší obsah dusíku v půdě, díky tomu se může vyskytovat na místech mírně ruderalizovaných. Na méně obvyklých stanovištích s oblibou vytváří nápadné ekomorfózy, jako jednoletý druh se v některých letech vůbec nemusí objevit, v příznivých letech se naopak může objevovat ve velkém počtu. Kvete od června do srpna.

Hackelia deflexa

Popis: Jednoletá nebo ozimá bylina vysoká 20–60 cm. Lodyha je přímá nebo vystoupavá, měkce chlupatá, listnatá, větvená. Listy jsou čárkovitě nebo podlouhle kopinaté až obkopinaté, bez palistů, dolní za květu zasychající. Pětičetné pomněnkovité květy o průměru 3–4 mm vyrůstají v mnohokvětých vijanech s listeny kratšími než plody, zprvu je květenství husté, za plodu se výrazně prodlužuje. Kališní cípy jsou vejčitě kopinaté, za květu ke korunní trubce přitisklé, za plodu naopak odstálé. Koruna je nálevkovitá, modrá, s krátkou trubkou. Tyčinky a čnělka z korunní trubky nevynikají. Plod je poltivý, na prodloužených, dolů sehnutých stopkách, a je tvořený čtyřmi tvrdkami. Ty jsou víceméně stejnotvaré, jehlanovité, zaobleně trojhranné, hřbetní ploška je jemně zrnitá a je obroubená jednou řadou kotvičkovitých chlupů na bázi srostlých v lem. Tvrdky jsou hnědé.

Záměny: Je zaměnitelný především za strošky (např. Lappula squarrosa), které mají též kotvičkovitě chlupaté tvrdky, nemají ale nazpět dolů sehnuté plodní stopky. Poněkud podobné jsou také některé drobnokvěté pomněnky (např. Myosotis arvensis), ty však mají zcela jiné tvrdky.

Ohrožení a ochrana: Patří k silně ohroženým druhům květeny České republiky (C2b), zákonem chráněn není, na Slovensku se řadí k druhům zranitelným (VU).

Hackelia deflexa
Hackelia deflexa
Hackelia deflexa
Hackelia deflexa
Hackelia deflexa
Hackelia deflexa

Fotografováno dne 5. 7. 2017 (Česko, NPR Špraněk).