Syn.: Halenia woodsoniana C. K. Allen
Čeleď: Gentianaceae Juss. – hořcovité
Halenia rhyacophila
Rozšíření: Endemit střední a východní Kostariky a západní Panamy. Roste ve vysokých polohách pohoří Cordillera Talamanca a Cordillera Central. Rod obsahuje asi 70 druhů; několik roste ve východní Asii, těžiště druhové diverzity leží ve vysokých polohách Střední a Jižní Ameriky.
Ekologie: Provází otevřenou travinobylinnou vegetaci na světlinách v lesním stupni a nad horní hranicí lesa, lokality leží v nadmořské výšce 2000–3500 m.
Halenia rhyacophila
Popis: Vytrvalá bylina dorůstající výšky (10–)25–40(–70) cm; lodyha je oblá, přímá. Listy jsou vstřícné, přisedlé; přízemní tvoří růžici, jsou kopinaté až eliptické, 3–7(–11) cm dlouhé, celokrajné, s 3–5 žilkami, špičaté nebo zašpičatělé; lodyžní jsou čárkovité až čárkovitě kopinaté, (1–)2,5–8(–12) cm dlouhé a 0,5–1(–1,8) cm široké, špičaté. Květenství se tvoří na vrcholu lodyhy; květní stopky jsou 1–3 cm dlouhé; květy jsou čtyřčetné; kalich je na bázi srostlý, cípy jsou kopinaté nebo podlouhlé, 5–9 mm dlouhé, s 3 žilkami, na vrcholu špičaté; koruna je zvonkovitá, 7–15 mm dlouhá, zelenavá, korunní cípy jsou rozeklány asi do 2/3 délky, jsou oválné, na okraji lehce dřípené, korunní trubka na bázi všech lístků vybíhá do 2–4(–6) mm dlouhých ostruh, které jsou rozbíhavé a někdy zakřivené; tyčinky jsou 4; gyneceum srůstá ze 2 plodolistů, semeník je jednopouzdrý, svrchní. Plodem je 1–1,6 cm dlouhá tobolka.
Halenia rhyacophilaHalenia rhyacophila
Halenia rhyacophila
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 2. 3. 2009 (Kostarika, NP Volcán Irazú).