Syn.: Cistus alyssoides Lam., Cistus lasianthus subsp. alyssoides (Lam.) Demoly, Cistus occidentalis Amo, Crocanthemum occidentale Janch., Halimium lasianthum subsp. alyssoides (Lam.) Greuter, Halimium occidentale Willk., Halimium ternifolium K. Koch, Helianthemum alyssoides (Lam.) Vent., Helianthemum cinerascens Pourr. ex Nyman, Helianthemum elongatum Pers., Helianthemum involucratum Pers., Helianthemum mendocinense Eastw. ex Grosser, Helianthemum occidentale (Willk.) Nyman, Helianthemum rugosum Dunal, Helianthemum sericeum Pourr. ex Nyman, Helianthemum ternifolium Colmeiro et Willk.
Čeleď: Cistaceae Juss. – cistovité
Halimium alyssoides
Rozšíření: Pochází ze severozápadu Pyrenejského poloostrova ze severního Španělska a středního a severního Portugalska, zasahuje i na jihozápad Francie.
Ekologie: Roste na vřesovištích, řidčeji i v porostech s duby (Quercus robur) nebo borovicemi (Pinus pinaster). Provází humózní, chudé, nevápenné, často písčité půdy v nadmořských výškách 350–1800 m.
Halimium alyssoides
Popis: Kompaktní poléhavý nebo přímý polokeřík nebo keřík, někdy poduškovitého charakteru, dorůstá výšky 1,5(–2) m, větvičky jsou pokryté šedavým plstnatým oděním s četnými hvězdovitými a vtroušenými jednoduchými a žláznatými chlupy. Listy jsou vstřícné, krátce stopkaté, vejčité až vejčitě kopinaté, 3žilné, na sterilních větvích 0,5–4 cm dlouhé a 0,3–1,2 cm široké, na kvetoucích větvičkách 0,6–4 cm dlouhé a 0,3–1,5 mm široké, oboustranně plstnaté, s hvězdovitými a vtroušenými nežláznatými, na rubu i žláznatými chlupy, na okraji zvlněné a poněkud podvinuté, na vrcholu tupé až špičaté. Květenství tvoří zkrácený vrcholík s (1–)2–3(–5) květy; květní stopky jsou hustě chlupaté, s hvězdovitými a odstálými, nežláznatými, 0,5–1,5 mm dlouhými chlupy; kalich tvoří 3 volné, vejčité lístky za květu (3,5–)4,5–9(–10) mm dlouhé, na vrcholu špičaté nebo zašpičatělé, s oděním podobným jako na stopkách; korunní lístky jsou 0,7–1,3 cm dlouhé, žluté, obvykle bez tmavé skvrny; tyčinek je mnoho, nestejných; blizna je přisedlá, hlavatá. Tobolka je vejcovitá, (4,5)5–8,5(–9) mm dlouhá, hustě chlupatá, obalená vytrvalým kalichem.
Poznámka: Velmi blízce příbuzný druh Halimium lasianthum, s nímž je tento taxon občas spojován jen jako poddruh, se liší delšími jednoduchými chlupy na květních stopkách a odlišným tvarem kališních lístků. Roste na jihozápadě Pyrenejského poloostrova a zasahuje až do Maroka.
Halimium alyssoides
Halimium alyssoides
Halimium alyssoides
Halimium alyssoides
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 28. a 29. 4. 2017 (Portugalsko, Parque Natural da Serra da Estrela, Poço do Inferno a Rota dos Poios Brancos).