Syn.: Malaxis paludosa (L.) O. Swartz, Ophrys paludosa L., Epipactis paludosa F. W. Schmidt, Orchis paludosa Pall.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Hammarbya paludosa
Rozšíření: Boreální druh jehož výskyt je soustředěn do severní části Evropy, dále se nesouvisle objevuje v sibiřské části Ruska a v severní části Severní Ameriky. U nás se vyskytuje pouze na Českolipsku a na Mariánskolázeňsku. Na Slovensku neroste.
Ekologie: Roste na kyselých, živných půdách rašelinných luk a rašelinišť, často na rozvolněnějších rašelinných plochách, při okrajích rašelinných jezírek, ale také v hustém rašeliníku. Často bývá doprovázená hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba).
Hammarbya paludosa
Popis: Drobná vytrvalá rostlinka dorůstající maximálně 20 cm výšky. Má pouze 2–3 přízemní listy oválného tvaru, maximálně 30 mm dlouhé, pochvy listů vyrůstají na pahlíze. Lodyha je tenká a křehká, nese hustý klásek květenství tvořící převážnou část rostliny. Listeny jsou krátké. Květy jsou na krátkých stopkách, mají žlutozelenou barvu, vnitřní okvětní lístky jsou kratší vnějších, pysk je obrácený vzhůru. Kvete od července do srpna. Využívá také vegetativní množení v podobě odpadávajících hlízek vytvářejících se v pozdním létě na okraji listu.
Ohrožení a ochrana: Vzhledem k silným vazbám na vhodný biotop, na jeho stabilní vodní režim a vegetační složení je měkkyně bažinná velmi vzácnou rostlinou ve všech oblastech svého výskytu, ve střední Evropě obzvlášť. U nás patří mezi nejvzácnější a nejohroženější druhy, je hodnocena jako kriticky ohrožený druh (C1b) a je chráněna zákonem (§1). V sousedním Polsku je poněkud častější (především na severu státu), je tam zařazena k druhů silně ohroženým, také zde je chráněna zákonem (EN/§).
Hammarbya paludosaHammarbya paludosa
Hammarbya paludosaHammarbya paludosa
Fotografováno ve dnech 24. a 31. 07. 2007 (Mariánskolázeňsko, Mechové údolí).