Syn.: Haplophyllum albanicum (Bald.) Bornm.
Čeleď: Rutaceae Juss. – routovité
Haplophyllum boissierianum
Rozšíření: Balkánský druh. Roste na malém území v jihozápadním Srbsku a Albánii, snad přesahuje i do Kosova.
Ekologie: Stanovištěm jsou výslunné travnaté a křovinaté svahy na hadcovém podloží.
Haplophyllum boissierianum
Popis: Vytrvalá aromatická bylina s dřevnatým hlavatým oddenkem; lodyhy jsou obvykle vystoupavé, 6–25 cm vysoké, nevětvené, hlavně v horní části kadeřavě chlupaté, později olysalé. Listy jsou střídavé, kopinaté až obkopinaté, 1–4 cm dlouhé a 1,5–3 mm široké, s tmavým tečkovitými siličnými nádržkami, řídce chlupaté až lysé, na bázi zúžené. Květenství je hustá vrcholičnatá lata; květní stopky zdéli květů; květy jsou pětičetné; kalich je až k bázi rozčleněn na čárkovitě kopinaté cípy; korunní lístky jsou prohnuté, na vnější straně zelené a žlutě lemované, na vnitřní žluté, na okraji netřásnité; tyčinek je 10, s volnými nitkami; semeník je laločnatý, vzniká srůstem 5 plodolistů, čnělka je srostlá. Plody jsou tobolky, v dolní části hrbolkaté, v horní chlupaté, pouzdra na vrcholu vybíhají do kuželovitých výrůstků; v každém pouzdře po 2 semenech.
Poznámka: Rod Haplophyllum je blízce příbuzný routám (Ruta) a obsahuje 65–70 druhů, které rostou od Pyrenejského poloostrova a severní Afriky po Čínu a východní Sibiř. V Evropě je největší druhová diverzita na Balkáně, odkud je známo 8 druhů.
Haplophyllum boissierianum
Haplophyllum boissierianum
Fotografováno dne 17. 5. 2016 (Albánie, qark Skhodër, Qafë Qelë).