Syn.: Ruta patavina L.
Čeleď: Rutaceae Juss. – routovité

Haplophyllum patavinum

Rozšíření: Areál zahrnuje především západní část Balkánského poloostrova od Slovinska přes Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu po Černou Horu, dále Albánii a Severní Makedonii. Samostatná lokalita leží v Itálii v pahorkatině Colli Euganei nedaleko Padovy; odtud si nese druhové jméno (Patavia je latinsky Padova). Výskyt v Rumunsku je sporný, není ale vyloučen výskyt v severním Řecku.

Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, dává přednost vápnitým podkladům. Vystupuje do nadmořské výšky 2000 m.

Haplophyllum patavinum

Popis: Vytrvalá bylina až polokeřík, dorůstá výšky 10–30 cm; lodyhy jsou pýřité. Listy jsou střídavé, přisedlé, dolní čárkovitě obkopinaté až úzce kopisťovité, 1,5–2(–3) cm dlouhé a 0,2–0,3(–0,5) cm široké, celokrajné, krátce chlupaté, ve střední části lodyhy obvykle trojdílné, s celokrajnými úkrojky. Květenství je 10–30květý chocholík; květy jsou 5četné; kališní lístky jsou 1,5–2 mm dlouhé; korunní lístky jsou vejčité, 6–8 mm dlouhé a 4–6 mm široké, žluté; tyčinek je 10; semeník je svrchní, s roztroušenými žlázkami. Plodem je 5pouzdrá tobolka, v každém pouzdře s 2 semeny.

Haplophyllum patavinum
Haplophyllum patavinum
Haplophyllum patavinum

Fotografováno dne 20. 6. 2019 (Severní Makedonie, NP Galičica).