Horní Hrad, známý také jako Hauenštejn, se nachází asi 5 km od Ostrova nad Ohří (Karlovarsko) ve skalnatém svahu rozlehlého údolí. Pod zámeckou kaplí v místě dřívější terasové zahrady najdeme nyní malou botanickou zahradu s arboretem. Zahrada byla v roce 1982 registrována u Poradního sboru pro botanické zahrady při Ministerstvu kultury ČR. Zahrada je soukromá a je přístupná veřejnosti k prohlídkám.
Hauenštejn
Hrad zde vznikl patrně koncem 13. století a po jistý čas byl královským majetkem. V 16. století – za držení Šliků – byl hrad přestavěn na renesanční zámek. V 19. století se stal majetkem rodu Buquoyů, kteří provedli velkou přestavbu ve stylu tehdy módní anglické novogotiky. V roce 1947 byl zámek Buquoyům zabaven, byl využíván jako ubytovna Jáchymovských dolů a později jako domov pro mladistvé.
Hauenštejn
V roce 1958 byl hrad opuštěn a dlouhá desetiletí chátral. Až v roce 2000 se komplex, ze kterého se stala téměř ruina, dostal do soukromých rukou a skupiny nadšenců jej postupně renovují. Nově upravené prostory slouží akcím pro veřejnost, probíhají zde hudební produkce a festivaly, sympozia, objekty slouží k ubytování i k soukromým akcím.
Hauenštejn
Areál vždy doplňovaly zahrady, z rytiny J. M. Sockha z roku 1716 jsou známy dvě, jedna na terase u věže a druhá pod jihozápadním palácem. Za Šliků byl Zámecký vrch (s dnešní kaplí) proměněn v ovocný sad. Bezprostřední okolí zámku bylo pak zásadně upraveno při poslední velké novogotické přestavbě koncem 19. století. Formální malé zahrady byly vytvořeny na nádvoří kolem kašny a na terase pod zimní zahradou.
Hauenštejn
V okolí vznikl přírodně krajinářský park využívající malebné přírodní scenérie a řada romantických staveb. Součástí parku byla i terasová zahrada s oranžérií na svahu pod kaplí, promenádní cesta s výletní restaurací a střelnicí, na protékajícím Hornohradském potoce byla vytvořena kaskáda rybníčků s kamennými mostky. V době opuštění areálu byly poničeny i zahrady a park zarostl náletovými dřevinami. V současnosti probíhá také asanace zámeckého parku a lesoparku, v okolí hradu vznikla naučná stezka.
Hauenštejn
V sedmdesátých letech minulého století došlo k postupné úpravě romantizující terasové zahrady na svahu Zámeckého vrchu. Místní nadšenec Jaroslav Hejtík zde založil v roce 1971 soukromou zahradu a zasloužil se i o obnovu novogotické kaple. Majitelé po léta shromažďovali mnohé druhy listnatých i jehličnatých dřevin, zejména z východní Asie (Japonsko, Čína, Korea) a Severní Ameriky. Na ploše 1,9 ha najdete listnaté dřeviny (údajně zhruba 350 taxonů), jehličnaté dřeviny (asi 150 taxonů), zahrada navíc nabízí seznámení s tradičními i méně známými trvalkami, skalničkami, ale například i léčivými bylinami.
V novodobém znaku Horního Hradu je Fénix – bájný pták, který se znovu rodí ze svého popela. Téměř z ruin jsou obnovovány budovy, znovu budou obklopeny upraveným krajinářským parkem a terasovou zahradou.
Hauenštejn
Fotografováno dne 28. 9. 2012.