Havlíčkova lípa v Milčicích
Tilia platyphyllos, lípa velkolistá (Malvaceae):

  • Výška stromu: asi 10 m (v roce 2009)
  • Obvod kmene: asi 243 cm
  • Šířka koruny: asi 10 m
  • Odhadované stáří: vysazena před 112 lety (v roce 2018)

Tento strom roste na návsi v obci Milčice (okres Nymburk), před bývalým Čermákovým statkem. Byla vysazena k 50. výročí úmrtí českého básníka a novináře Karla Havlíčka Borovského (1821–1856), přesně dne 29. 10. 1906. Dne 4. 11. 1999 byla prohlášena památným stromem.

Polabské Milčice jsou vesničkou sice jen nevelkou, avšak od dávná výrazně vlastenecky laděnou. V roce 1741 se tu narodil známý písmák a kronikář František Jan Vavák, který tu později dlouho působil jako rychtář, v polovině 19. století zdejšího rychtáře Josefa Čermáka navštěvoval Karel Havlíček Borovský, hostem tu bývala i Božena Němcová. Uctění Havlíčkovy smrti vysazením památného stromu – a to dokonce ještě v dobách císařských – není v této vesnici záležitostí až tak neočekávatelnou.
Havlíčkova lípa v Milčicích
Havlíčkova lípa v Milčicích
Havlíčkova lípa v Milčicích
Havlíčkova lípa v Milčicích
Fotografováno dne 4. 9. 2018.