Čeleď: Zingiberaceae Lindl. – zázvorovité
Hedychium gardnerianum
Rozšíření: Druh je původní v himálajské oblasti jižní Asie – Nepál, severní Indie (Sikkim, Assam), Bhútán. Je pěstován jako okrasná rostlina v tropických a subtropických oblastech celého světa, do Evropy (Anglie) se dostal z indické Kalkaty kolem roku 1820. V řadě oblastí světa zplaňuje z kultury (Makaronésie, jižní Afrika, Austrálie, Nový Zéland, ostrovy Tichomoří, Jamajka aj.) a často se i invazivně šíří. Na Azorských ostrovech, Madeiře, Réunionu, Havajských ostrovech a na Novém Zélandu patří k velmi invazivním, vytlačuje původní vegetaci. Je dokonce zařazován mezi 36 nejinvazivnějších druhů rostlin světa (podle IUCN).
Ekologie: Ve své domovině roste ve vlhkých lesích, lesních lemech a křovinách, v nadmořské výšce okolo 1900 m. Zplaňuje na okraji lesů, v lesních světlinách, na březích vodních toků, v okolí lidských sídel a kolem cest, na vlhčích stanovištích.
Hedychium gardnerianum
Popis: Vytrvalá bylina s velkými hlíznatými kořeny, lodyha je vystoupavá až přímá, 100–200(–250) cm vysoká, listy jsou střídavé, ve dvou řadách, přisedlé, čepele vejčité až široce kopinaté, celokrajné, na vrcholu zašpičatělé, 20–45(–60) cm dlouhé a 5–10(–12,5) cm široké. Žluté květy v hustých koncových klasech, které jsou 15–20(–40) cm dlouhé, kališní lístky srůstají do dlouhé, úzké trubky, z ní vyčnívají 3 nevelké čárkovité korunní cípy; nejvýraznější části květů jsou přeměněné sterilní tyčinky (staminodia), z nichž 2 z vnějšího kruhu jsou čárkovitě obkopinaté, 2 z vnitřního kruhu vzájemně srůstají v kopisťovitý pysk; jediná fertilní červená tyčinka výrazně vyčnívá.
Poznámka: Rod Hedychium zahrnuje asi 50 druhů, které se vyskytují v Africe, tropické a mírné Asii. Jen v Číně roste asi 28 druhů tohoto rodu (z nich je zde 18 endemických).
V klimatických podmínkách střední Evropy lze Hedychium gardnerianum pěstovat jen jako skleníkovou rostlinu. Během léta je možné druh letnit, před příchodem mrazů je nutné nádobu s rostlinou přenést do interiéru.
Hedychium gardnerianumHedychium gardnerianum
Hedychium gardnerianumHedychium gardnerianum
Hedychium gardnerianum
Fotografovali Ladislav Kovář, ve dnech 16. 7. a 24. 8. 2009 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – skleníková kultura v Lednici a Polabí) a Jindřiška Vančurová, dne 17. 9. 2013 (Portugalsko, Madeira).