Syn.: Echinolobium coronarium (L.) Desv., Sulla coronaria (L.) Medik. ex B. H. Choi et H. Ohashi
Česká jména: kopýšník vlaský (Presl 1846)
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Hedysarum coronarium
Rozšíření: Původní v západním Mediteránu (Španělsko, Maroko, Alžírsko, Tunisko), rozšířil se však i do dalších oblastí okolo Středozemního moře, pěstuje se a nezřídka zplaňuje.
Ekologie: Vyskytuje se podél cest, na okrajích pastvin, na křovinatých stráních, v pásmu od 50 do 250 m n. m. Kvete od dubna do června.
Hedysarum coronarium
Popis: Vytrvalá bylina s poléhavou až vystoupavou lodyhou, 60(–100) cm dlouhou, větvenou, krátce chlupatou. Listy jsou lichozpeřené, mají zpravidla 3–5 párů eliptických lístků. Květní hrozny jsou úžlabní, 30(–50)květé, květy jsou krátce stopkaté, kalich je zvonkovitý, chlupatý, koruny jsou 12–18(–20) mm dlouhé, nápadně nachově zbarvené. Plodem je zaškrcovaný struk.
Využití: Druh je pěstován jako pícnina, vysazuje se i jako dekorativní rostlina do zahrad.
Hedysarum coronarium
Hedysarum coronarium
Hedysarum coronarium
Hedysarum coronarium
Hedysarum coronarium
Fotografovaly Eva Rencová, od 11. 4. do 17. 4. 2012 (Itálie, Sardinie, u Oruna, v oblasti Barumini a poblíž Oristana), a Věra Svobodová, dne 18. 4. 2014 (Malta, Golden Bay).