Syn.: Cistus glomeratus Lag., Cistus mexicanus Sessé et Moç., Crocanthemum glomeratum Janch., Halimium glomeratum (Lag.) Grosser, Helianthemum obcordatum Moç. et Sessé ex Dunal, Heteromeris glomerata (Lag.) Ponzo, Heteromeris mexicana Spach, Lechea mexicana Spach, Taeniostema micranthum Spach, Therocistus glomeratus (Willk.) Holub, Trichasterophyllum hyssopifolium Willd. ex Link, Tuberaria glomerata Willk., Xolantha glomerata (Willk.) M. J. Gallego, Muñoz Garm. et C. Navarro
Čeleď: Cistaceae Juss. – cistovité
Helianthemum glomeratum
Rozšíření: Areál se táhne od jižního Texasu přes téměř celou střední Ameriku až do Kostariky.
Ekologie: Stanovištěm jsou otevřené travnaté plochy na vysýchavých svazích a hřbetech, často se solitérními dřevinami (duby nebo borovicemi), také roste na narušených místech. Lokality leží v nadmořských výškách 1400–2600(–3450) m.
Helianthemum glomeratum
Popis: Polokeř, dorůstá výšky až 50 cm; stonky jsou hvězdovitě chlupaté. Listy jsou vstřícné, přisedlé nebo krátce řapíkaté, obvejčité až obkopinaté, 1–3,5 cm dlouhé a 0,2–1,4 cm široké, na bázi zúžené, celokrajné, na vrcholu špičaté nebo tupé, oboustranně hvězdovitě chlupaté, na líci někdy s vtroušenými jednoduchými chlupy; palisty chybějí. Květentsví je tvořeno dvojími květy; koncové květy jsou otevřené (chasmogamické), na 1–2 cm dlouhých stopkách, mají 2 vnější kališní lístky čárkovité, 0,6–4 mm dlouhé, 3 vnitřní jsou vejčité až kopinaté, 3–7 mm dlouhé, korunní lístky jsou obvejčité až obsrdčité, 4–9 mm dlouhé, žluté, tyčinky jsou početné, semeník je vejcovitý, lysý; zavřené (kleistogamické) květy jsou téměř přisedlé ve strboulovitých svazečcích po chasmogamickým květem, kališní lístky jsou kratší než u chasmogamických květů, koruna chybí, tyčinek je 3–6. Plodem je tobolka 1,6–4,5 mm dlouhá, otvírá se 3 chlopněmi.
Poznámka: Čeleď je v Novém světě rozrůzněna mnohem méně než ve Středozemí, kde je její evoluční centrum. Nejvíce amerických zástupců se vyskytuje v Mexiku, ale je znám i jeden druh na jižní polokouli (Crocanthemum brasiliense). Z rodu Helianthemum se v Severní a Střední Americe vyskytuje kolem 20 druhů.
Helianthemum glomeratum
Helianthemum glomeratum
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 25. 2. 2014 (Kostarika, Cerro Chirripó).