Syn.: Helianthemum italicum subsp. rupifragum (Kerner) Beger in Hegi, Helianthemum alpestre f. rupifragum (Kerner) Grosser, Helianthemum marifolium var. italicum Grosser, Helianthemum oelandicum subsp. rupifragum (Kerner) Breitstroffer, Helianthemum oelandicum Wahlenb. sensu Čelak., Rhodax italicum subsp. rupifragus (Kerner) A. et D. Löve, Rhodax rupifragus (Kerner) Holub – devaterníček skalní
Čeleď: Cistaceae Juss. – cistovité

Helianthemum rupifragum

Rozšíření: Tento druh se vyskytuje na Balkánském poloostrově, v Malé Asii, na Krymu a na Kavkaze. Ve střední Evropě se vyskytuje roztroušeně až vzácně, hlavně v předhůří Alp v Rakousku, ve slovenských Karpatech a na Moravě. V České republice měl tento druh jedinou lokalitu, která se nacházela na vrchu Kotouč u Štramberka. Druh zde byl hojný, ale po roce 1951, kdy se zde začal těžit vápenec a lokalita byla z velké části zničena, je považován za vyhynulý.

Ekologie: Tento druh vyhledává výslunné skály a skalní stepi, občas i travertinová slaniska. Roste v pahorkatinách a horách, pouze na jurských vápencích s výrazně bazickou půdní reakcí. Charakteristický ve společenstvech svazu Seslerio-Festucion glaucae. Kvete od května do června.

Helianthemum rupifragum

Popis: Trsnatý polokeř, 8–20 cm vysoký, s vystoupavými lodyhami. Lodyhy jsou naspodu vystoupavé, poté přímé, jsou hustě chlupaté svazečkovými chlupy, jen málo žláznaté nebo nežláznaté. Rostlina má mnoho sterilních lodyh, které jsou jen krátké a listy jsou staženy do listových růžic. Listy bez palistů, jsou 6–25 mm dlouhé a 2–6 mm široké, kopinaté až podlouhlé, většinou špičaté. Vzácně se mohou u sterilních lodyh objevit tupé listy. Listy jsou oboustranně zelené, na okraji mírně podvinuté a svrchu chlupaté, vzácně olysalé. Květenství je 3–15květé, květní stopky s ojedinělými žlázkami, ale většinou nežláznaté. Vnější 2 kališní lístky jsou kopinaté, listenovité a chlupaté. Jejich délka se pohybuje mezi 3–4 mm, jsou zelené. Vnitřní 3 lístky jsou široce vejčité, 4,5–6 mm dlouhé a 2,5–4 mm široké. Jsou blanité, okrouhlé a mají 3–5 souběžných žilek. Korunní lístky jsou stejně dlouhé jako široké, široce obvejčité, na vrcholu uťaté, žluté, 5–8 mm dlouhé a 5–7 mm široké, čnělka je kratší než tyčinky. Plodem je tobolka.

Záměny: Tento druh je dost podobný devaterníku šedému (Helianthemum canum), se kterým je některými autory řazen do samostatného rodu Rhodax. Devaterník šedý má na rozdíl od devaterníku skalního na rubu stříbřitě plstnaté listy a korunní lístky delší než širší. Vzhledem k vzácnosti devaterníku skalního je ale záměna nepravděpodobná.

Ohrožení a ochrana: Vzhledem ke zničení jediné lokality, na které se vyskytoval, je tento druh pro Českou republiku hodnocen jako vyhynulý (A1), zákon jej stále chrání (§1).

Helianthemum rupifragumHelianthemum rupifragum
Helianthemum rupifragum

Fotografováno dne 17. 5. 2009 (fotografovaná rostlina pochází z kultury).