Syn.: Helianthus tomentosus Michx., Helianthus esculentus Warczewicz, Helianthus subcanescens E. E. Watson
Česká jména: slunečnice brambor (Presl 1846), slunečnice hliznatá (Opiz 1852), slunečnice bambulitá, zemská jablka (Sloboda 1852), slunečnice bambulinatá, topinambur (Čelakovský 1879, Polívka 1912), slunečnice topinambur (Dostál 1950), topinambur hlíznatý (Dostál 1989), slunečnice topinambur (Kubát 2002)
Slovenská jména: slunečník cicovka, cicovka, čičoka, nemecká vlaská repa (Reuss 1853), slnečnica topinambur (Dostál 1950), slnečnica hľuznatá (Marhold et Hindák 1989)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Helianthus tuberosus
Rozšíření: Druh je původní ve střední a východní části USA (od Maine po Floridu a Texas) a v jižní Kanadě. Druhotně se rozšířil i do mnoha dalších oblastí světa, například do většiny oblastí Severní Ameriky (kromě severu a pouštních oblastí), Jižní Ameriky (např. Argentina a Uruguay), Evropy, Makaronésie, Asie a na Nový Zéland. U nás je poprvé doložen k roku 1885, místy se šíří až invazivně.
Ekologie: Ve své domovině roste na zamokřených stanovištích, v Evropě se šíří podél řek a vodních toků, kolem silnic i železničních tratí, místy je hojný i na okrajích polí, náspech, rumištích a skládkách, na půdách živinami bohatých. Kvete od srpna do října.
Popis: Vytrvalá bylina, až 2,5(–3) m vysoká, lodyhy jsou v horní čtvrtině větvené, hustě oděné drsnými, bílými, na bázi červenavými chlupy. Listy jsou v dolní polovině lodyhy vstřícné, nahoře často střídavé, řapíkaté, široce kopinaté až srdčité, 10–20 cm dlouhé a 5–10 cm široké, na okraji zubaté nebo pilovité. Úbory mají 8–10 cm v průměru, zákrov je polokulovitý, zákrovní listeny jsou úzce kopinaté, 4–5krát delší než široké, v horní polovině ven vyhnuté. Jazykovité květy žluté, v počtu 15–30, liguly vejčité, trubkovité květy jsou žluté. Plodem je nažka.
Využití: Hlízky rostliny obsahují inulin a řadu vitaminů, jsou proto oblíbenou dietetickou potravinou. Pěstuje se také jako krmivo pro lesní zvěř, bývá vysazován i jako okrasná trvalka.
Helianthus tuberosusHelianthus tuberosus
Helianthus tuberosus
Fotografováno v září 2006 (Brno-Kohoutovice).