Syn.: Gnaphalium arenarium L., Gnaphalium aureum Gilib., Stoechas citrina Gueldenst.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Helichrysum arenarium

Helichrysum arenarium

Rozšíření: Subkontinentální druh s eurasijským areálem, těžiště rozšíření leží ve východní Evropě, na západ zasahuje do Belgie, Dánska, Francie, Holandska, a Německa, na sever do Pobaltí a Skandinávie, přes Kavkaz proniká do Střední Asie (západní Sibiř, Čína, Mongolsko). V ČR se vyskytoval roztroušeně, dnes vzácně především v Poohří, Podbořanské kotlině, ve středních Čechách, na Třeboňsku, Jihlavsku, Znojemsku, v Dolnomoravském úvalu (váté písky mezi Bzencem a Hodonínem). Na Slovensku se vyskytuje na Záhoří, v Podunají, ve Východoslovenské nížině a jinde.
Ekologie: Psamofyt, který roste se ve společenstvech suchých písčitých trávníků, na vátých píscích, skalnatých mezích, suchých stráních a pastvinách, ve světlých borech, na okrajích lesů a cest, od nížin do pahorkatin. Vyhledává extrémní stanoviště s písčitými, propustnými a vysýchavými půdami chudými na humus a živiny. Kvete od začátku července do října.
Popis: Vytrvalá bylina dorůstající výšky 10–30 cm, nevětvené lodyhy vystoupavé nebo přímé, přitiskle vlnaté. Listy nedělené, celokrajné, podlouhle eliptické, 5–7 cm dlouhé, hustě bíle oděné, bazální listy růžicovitě uspořádané, zúžené v krátký řapík, lodyžní listy kratší a užší, střídavé, přisedlé, úzce podlouhle kopinaté, nejvyšší až nitkovitě čárkovité. Květenství tvoří drobné úbory o průměru 4–5 mm, v hustém koncovém chocholíku. Zákrovy jsou polokulovité, žluté až oranžové, lesklé, listeny přitisknuté, vnitřní 5krát delší než vnější, úzce kopisťovité, lůžko bez plevek, květy žluté, trubkovité. Plody jsou hnědé nažky s chmýrem.
Využití: Sušené úbory obsahují hořčiny, třísloviny, ftalidy, deriváty kumarinů a jiné látky. Droga působí diureticky, napomáhá celkovému metabolismu a přidává se do ovocných čajů. Používá se jako součást suchých kytic, pěstuje se také jako skalnička.
Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen zejména změnami charakteru a destrukcí vhodných biotopů (těžba písku, cílené zalesňování), sukcesí, trháním květů a vyrýváním zahrádkáři. Část lokalit v ČR i SR se nachází ve velkoplošných či maloplošných ZCHÚ. Patří k silně ohroženým druhům květeny ČR (C2b), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§2). Chráněným druhem je i v Německu.
Helichrysum arenariumHelichrysum arenarium
Helichrysum arenarium
Fotografováno v červenci 2003 (Dolnomoravský úval – NPP Váté písky a PP Vojenské cvičiště Bzenec).