Syn.: Gnaphalium citrispinum (Delile) Sch. Bip., Gnaphalium spinosum Sch. Bip.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Helichrysum citrispinum
Rozšíření: Endemit vysokých hor ve východní Africe; je znám z více míst v Etiopii, dále v Keni (Mt. Kenya, Aberdares), Ugandě (Elgon) a Tanzánii (Meru, Kilimandžáro). Zatímco v Simienských horách je druh dosti hojný, v masivu Abuna Yosef byly nalezeny jen ojedinělé keříky. Druh je velmi proměnlivý, v některých oblastech rostou výhradně trnité, jinde jen netrnité rostliny, ještě v jiných jsou obě varianty navzájem promíšeny.
Ekologie: Roste v afroalpinské vegetaci na travnatých nebo kamenitých svazích v nadmořských výškách 3200–5100 m. Jeden z nejtypičtějších druhů africké vysokohorské vegetace, zejména na Kilimandžáru vystupuje až na horní hranici výskytu cévnatých rostlin.
Helichrysum citrispinum
Popis: V obrysu kulovitý keřík 15–120 cm vysoký; větvičky jsou často trnité, hustě větvené, tence plstnaté a hustě olistěné; trny jsou žlutavé až načervenalé, až 1,5 cm dlouhé. Listy jsou střídavé, přisedlé, čárkovité až úzce kopinaté, 0,3–1 cm dlouhé a 1–2 mm široké, na bázi poněkud objímavé, na okraji podvinuté, na vrcholu tupé, na obou stranách hustě šedobíle plstnaté. Květenství jsou jednotlivé koncové úbory 1–1,8 cm v průměru; zákrovní listeny jsou vytrvalé, víceřadé, rozestálé, kopinaté až eliptické, 1–1,4 cm dlouhé a 1,5–2,5 mm široké, tupě špičaté, stříbřitě bílé, lesklé, na konci s tmavými krátkými chloupky; všechny květy jsou trubkovité, oboupohlavné, v počtu 30–130, koruna je trubkovitá až úzce nálevkovitá, 2–3 mm dlouhá, na konci s 5 drobnými cípy, na nichž jsou kratičké černé brvy. Nažky jsou válcovité, 0,6–0,8 mm dlouhé, lysé nebo brvité, chmýr je bílý, 3–4 mm dlouhý.
Poznámka: Ve východoafrických horách je rod Helichrysum zastoupen velmi početně, uvádí se, že rod zde má jedno z center diverzity. Východoafrické druhy se značně liší už vzhledem – tento druh má charakter nízkého trnitého keříku. Podobnou stavbu u evropských zástupců rodu, k nimž patří např. Helichrysum arenarium nebo Helichrysum italicum, zcela postrádáme.
Helichrysum citrispinum
Helichrysum citrispinum
Helichrysum citrispinum
Helichrysum citrispinum
Fotografováno ve dnech 29. 10. a 6. 11. 2013 (Etiopie, Simien Mountains, u vodopádu Jimbar a osady Geech; Lalibela, masiv Abuna Yosef, mezi Agaw Beret a Lay Amba).