Čeleď: Heliotropiaceae Schrader – otočníkovité
Heliotropium sokotranum
Rozšíření: Endemit ostrova Sokotra v Indickém oceánu.
Ekologie: Roste na píscích na pobřežních nížinách a na mělkých písčitých půdách, které vznikají rozpadem korálových vápenců výše položených plošin, stanovištěm jsou písečné duny, řídké nízké křoviny i křoviny s dominantním druhem Croton socotranus. Vystupuje až do nadmořských výšek kolem 350 m.
Heliotropium sokotranum
Popis: Nízká poléhavá nebo vystoupavá bylina vysoká nanejvýš 20 cm. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, podlouhlé až eliptické, do 4 cm dlouhé, šedozelené, hustě dlouze měkce chlupaté, celokrajné a poněkud podvinuté. Květenství je hustý zkrácený vijan; květy jsou pětičetné; kalich je vytrvalý, s oděním tvořeným krátkými chlupy a delšími brvami, které vyrůstají z cibulkovitě ztoustlé báze; koruna dosahuje 4–5 mm v průměru, je žlutá nebo bílá, má krátkou trubku a ploché cípy; tyčinek je 5; semeník je svrchní, čnělka může být dlouhá i krátká. Plodem jsou 4 tvrdky, někdy jsou 2 + 2 části tvrdky spojeny; plody mohou být chlupaté nebo i lysé.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN je tento druh hodnocen v kategorii taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern). Na Sokotře náleží stále mezi běžnější druhy.
Poznámka: Druh Heliotropium sokotranum je velmi variabilní, jeho variabilita není dosud dostatečně zhodnocena. Projevuje se v barvě květů, délce čnělek i charakteru plodů.
Heliotropium sokotranum
Heliotropium sokotranum
Heliotropium sokotranum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 19. a 22. 2. 2010 (Jemen, Sokotra, Dilishah a Omag).