Syn.: Heptacodium jasminoides Airy Shaw
Česká jména: sedmisyn jasmínovitý (VÚKOZ)
Čeleď: Caprifoliaceae Juss. – zimolezovité

Heptacodium miconioides

Rozšíření: Druh centrální části východní Číny, vyskytuje se jen v provinciích An-chuej, Chu-pej a Če-ťiang. Jediný druh rodu.

Ekologie: Roste ve stálezelených lesích a lesních lemech, na křovinatých svazích, v nadmořských výškách zhruba od 600 do 1000 m. Kvete od července do září.

Heptacodium miconioides

Popis: Opadavý keř nebo až menší strom, 3–7 m vysoký, s letorosty červenohnědými, řídce chlupatými. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, vejčité, 8–15 cm dlouhé a 5–9 cm široké, kožovité, na bázi uťaté nebo mělce srdčité, celokrajné, na vrcholu zašpičatělé až dlouze zašpičatělé, lysé, jen na rubu na žilkách řídce chlupaté. Květy vyrůstají v terminálních latách, které jsou až 15 cm dlouhé a 9 cm široké, jsou přisedlé, vonné a vyrůstají po 6 v přeslenech zakončených terminálním květem; kalich je 5cípý, cípy jsou úzce eliptické, 2–2,5 mm dlouhé, koruna je trubkovitá až nálevkovitá, 10–15 mm dlouhá, bílá, chlupatá; tyčinek je 5, prašníky jsou úzce eliptické. Plody jsou úzce elipsoidní nažky, zhruba 10 mm dlouhé, s jediným semenem a vytrvávajícím i prodlužujícím se kalichem.

Ohrožení a ochrana: V přírodě je tento druh poměrně zřídkavý, Červený seznam IUCN (1998) jej proto zařazuje k druhům zranitelným (VU).

Využití: Velmi svérázná dřevina, v kultuře se neobjevuje příliš často, dříve byla zastoupena spíše jen ve významnějších sbírkách, v současnosti proniká do kultury již výrazněji. Lze ji pěstovat i ve středoevropských klimatických podmínkách.

Heptacodium miconioides
Heptacodium miconioides
Heptacodium miconioides
Heptacodium miconioides
Heptacodium miconioides

Fotografováno dne 6. 10. 2018 (Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).