Syn.: Pastinaca sphondylium (L.) Calest.
České mená: bolševník obecný (Kubát 2002)
Slovenské mená: boľševník borščový (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Apiaceae Lindl. – miříkovité / mrkvovité
Heracleum sphondylium
Rozšírenie: Druh je rozšírený v miernom pásme Európy, južne sa vyskytuje po Pyrenejský, Apeninský a Balkánsky polostrov, na východ cez sever Malej Azie na Kaukaz až po západnú Sibír. Sekunárne v Severnej Amerike. Na Slovensku a v Čechách sa vyskytuje na celom území.
Ekológia: Rastie v listnatých lesoch, najmä v bučinách a dubohrabinách, na ich okrajoch, na lúkach, popri cestách, v priekopách, rumoviskách, na vlhkých a na dusíkaté látky a živiny bohatých pôdach.
Opis: Dvojročná až trváca, 50–150 cm vysoká, pri rozmrvení nepríjemné páchnuca bylina. Stonka priama, dutá, hranato ryhovaná, s naspäť ohnutými štetinami alebo vzácne holá. Čepeľ mnohotvárna, často asymetrická, jednoduchá, laločnatá alebo perovito zárezová, perovito dielna až perovito strihaná, resp. troj- až päťpočetná, dlaňovite laločnatá až dlaňovite strihaná; laloky, úkrojky, diely, segmenty veľmi premenlivé, na okraji vrúbkované alebo pílkovité. Čepeľ na vrchnej strane holá, krátko štetinatá alebo chlpatá, na spodnej strane najmä na hlavných žilách štetinatá, na ploche jemne štetinatá alebo holá. Dolné listy dlho stopkaté, stopky žliabkaté, horné listy na veľkých nafúknutých belavo zelenkastých, na okraji vlnatých a štetinatých pošvách, sediace. Zložený okolík s 15–45 okolíčkami, stopky okolíčkov hranaté, nerovnako dlhé, na vnútorných stranách chlpaté. Obaly chýbajú alebo na bočných okolíčkoch z 1–6 listeňov, obalčeky z početných brvitých listencov. Kvety často lúčovité. Lupienky dvojzárezové, biele, žltkasté, zelenkasté alebo ružovkasté. Semenník holý až páperistý alebo štetinatý. Plody elipsoidné, obrátene vajcovité, holí alebo chlpaté, na chrbte s troma rebrami a na bokoch s 0,5–1 mm širokými krídlami.
Poznámka: Druh sa vyznačuje veľkou premenlivosťou nielen v tvare listov, ale aj vo výške, veľkosti a farbe kvetov, chlpatosti semenníkov. Na základe veľkosti kvetov, laločnatosti lupienkov, dĺžky čnelky a chlpatosti semenníka sa pri druhu rozlišujú 4 poddruhy.
Heracleum sphondyliumHeracleum sphondylium
Heracleum sphondylium
Heracleum sphondylium
Heracleum sphondylium
Foto: 30. 6. 2012 (Slovensko, Pieniny, Červený Kláštor).