Syn.: Manina flagellum Scop., Hericium alpestre Pers. – korálovec horský
Čeleď: Hericiaceae Donk – korálovcovité
Hericium flagellum
Rozšíření: V ČR nehojný druh s výraznou vazbou na dobře zachovalé lesní porosty s padlými kmeny jedlí. Častější je pouze v pralesních rezervacích podhorských a horských oblastí (např. na Šumavě je poměrně hojný), z termofytika je známo pouze několik starších údajů. Celkem je známo okolo 150 lokalit, z toho asi 40 z novější doby.
Ekologie: Plodnice vyrůstají na podzim (maximum výskytu v září a říjnu) nejčastěji na padlých kmenech jedlí a smrků v různém stadiu rozkladu, nalézán je však i na stojících odumřelých kmenech, vzácně i na pařezech či živých stromech, ojedinělé jsou nálezy z opracovaného dřeva. Vzácně byl zaznamenán i na jiných dřevinách (borovice, dub, bříza).
Hericium flagellum

Hericium flagellum

Popis: Plodnice jsou od báze větvené, dorůstají obvykle do 30 cm v průměru, ze silné třeňovité báze mnohonásobně rozvětvené v hladké větévky se svazky ostnů na koncích. Ostny jsou často rozvětvené, po několika z jednoho místa vyrůstající, 0,7–2(–4) cm dlouhé a 1–2 mm silné, Plodnice je zbarvena bělavě, v mládí někdy s pleťovým nádechem. Dužnina je měkká, příjemně vonná.
Záměny: Korálovec jedlový bývá zaměňován s korálovcem bukovým (Hericium clathroides), který má jemnější ostny, které vyrůstají hřebenitě na spodní straně větví, liší se i menšími elipsoidními výtrusy a růstem především na bucích.
Využití: Je jedlý, avšak vzhledem k jeho vzácnosti by se neměl sbírat.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu makromycetů ČR (Beran et Holec /eds./ 2006) je uveden jako potenciálně ohrožený druh (NT).
Hericium flagellum
Fotografováno dne 24. 9. 2009 (poblíž PR Fabián).

Literatura:
Dvořák D. et Hrouda P. (2005): Ježaté houby. Lošáky a korálovce. Masarykova univerzita v Brně, Brno.