Syn.: Mahernia erodioides var. latifolia Harv.
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité
Hermannia depressa
Rozšíření: Druh horských oblastí jihovýchodní Afriky, vyskytuje se ve východních provinciích Jihoafrické republiky, v Lesothu a Zimbabwe.
Ekologie: Roste na otevřených travnatých stanovištích, většinou na březích sezónních vodních toků a mokřin (tzv. vleis), stoupá až do nadmořské výšky okolo 1700 m. Kvete od září do ledna.
Hermannia depressa
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou poléhavou, 15–45 cm dlouhou, větvenou, chlupatou. Listy jsou vejčité až podlouhle vejčité, až 4 cm dlouhé a asi 2,5 cm široké, na bázi zaokrouhlené nebo mělce srdčité, po okraji nepravidelně vroubkované, zelené, často červenohnědě naběhlé, lysé nebo řídce chlupaté. Květy vyrůstají z úžlabí listů obvykle po 2 na přímých stopkách, jsou zvonkovité, nicí, kalich je zvonkovitý, žláznatě chlupatý, korunní lístky jsou až 8 mm dlouhé a 4 mm široké, barevně variabilní, růžové, načervenalé, žlutooranžové, někdy i bělavé. Plodem je elipsoidní tobolka.
Hermannia depressa
Hermannia depressa
Hermannia depressa
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 14. 9. 2018 (Lesotho, okolí vodopádu Botsoela).