Syn.: Mahernia bipinnata var. acutifolia Harv., Mahernia bipinnata var. glandulosa Harv., Mahernia pilosula Harv.
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité; Sterculiaceae Vent – lejnicovité
Hermannia diffusa
Rozšíření: Roste v Jihoafrické republice v provinciích Northern a Western Cape a snad i v provincii Eastern Cape v okolí města Port Elisabeth. Okrajově snad zasahuje i do Namibie, výskyt v Botswaně je pochybný.
Ekologie: Stanovištěm jsou křovinaté nebo travnaté svahy s mělkou půdou, na pískovcovém nebo žulovém podloží, často se objevuje v poněkud úživnější formaci renosterveld. Lokality leží v polohách od hladiny moře až do výšky kolem 1000 m.
Hermannia diffusa
Popis: Rozkladitý nebo poléhavý bohatě větvený keřík vysoký 10–45 cm s tenkými větvičkami; odění větviček je tvořeno žláznatými i hvězdovitými chlupy. Listy jsou střídavé, v obrysu podlouhlé, 1–2krát peřenosečné, 1–2 cm dlouhé, zelené, často s nádechem do červena; palisty jsou podobné drobným listům. 5četné květy vyrůstají v úžlabí listů na dlouhých stopkách a jsou někdy sdruženy po dvojicích; kalich je zvonkovitý, 7–10 mm dlouhý, hustě chlupatý, načervenalý, na vrcholu kališní trubky nezúžený, s trojúhelníkovitými cípy; korunní lístky jsou spirálovitě stočené, téměř dvojnásobně delší než kalich, žluté, oranžové až červené, s obsrdčitou čepelí; tyčinek je 5, nitky jsou na bázi kratičce srostlé; gyneceum srůstá z 5 plodolistů, semeník je svrchní. Plody jsou 5pouzdré tobolky s mnoha semeny.
Poznámka: Mezi mnoha druhy početného rodu Hermannia patří H. diffusa do druhové skupiny, která se vyznačuje zpeřenými listy a nezaškrceným kalichem, který je charakteristický např. pro druh Hermannia hyssopifolia.
Hermannia diffusa
Hermannia diffusa
Hermannia diffusa
Hermannia diffusa
Hermannia diffusa
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 24. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Darling, Darling Renosterveld Reserve).