Česká jména: dlužicha (Presl 1846, Mareček 1996)
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Heuchera villosa
Rozšíření: Druh jihovýchodu USA, vyskytuje se především ve výše položených oblastech, a to jak v Appalačských horách, tak v západněji položených Ozark Mountains. V areálu s rozlišují dvě variety, kromě široce rozšířené nominátní se ještě ve státě Arkansas objevuje varieta H. villosa var. arkansana.
Ekologie: Roste na zastíněných skalnatých stanovištích, v nadmořských výškách zhruba od 100 až do 2000 m. Kvete od června do září.
Heuchera villosa
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhami v květu 10–85 cm dlouhými, dlouze žláznatě chlupatými. Přízemní listy vyrůstají v růžici, jsou dlouze řapíkaté, v obrysu okrouhlé, 5–9laločnaté, dosahují v průměru 3–26 cm, na bázi jsou srdčité nebo skoro uťaté, jednotlivé laloky jsou vejčité až trojúhelníkovité, po okraji zubaté nebo pilovité, na vrcholu špičaté nebo tupé, lysé nebo žláznatě chlupaté. Květenství je koncové, latnaté; kališní lístky jsou až 1,7 mm dlouhé, na vrcholu zaokrouhlené, zelené; korunní lístky jsou často stočené, někdy zahnuté, čárkovité až obkopinaté, bílé, pouze 1–3 mm dlouhé, bílé; tyčinek je 5, jsou vyniklé, až 2,5 mm dlouhé, čnělky jsou 2. Plodem je vejcovitá tobolka, 3–6 mm dlouhá.
Využití: Pěstuje se v zahradách a parcích jako okrasná stínomilná trvalka, v kultuře se objevuje v několika kultivarech.
Poznámka: Rod Heuchera v současnosti čítá asi 58 druhů, všechny jsou severoamerické, rostou v oblasti od jižní Aljašky až po střední Mexiko, na východě zasahují až k atlantickému pobřeží USA. Rodové jméno odkazuje na německého lékaře a botanika Johanna Heinricha von Heuchera (1677–1747).
Heuchera villosaHeuchera villosa
Heuchera villosa
Heuchera villosa
Fotografováno dne 30. 9. 2017 (Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).