Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité
Hibiscus macranthus
Rozšíření: Dosti rozsáhlý areál se táhne ve východní Africe od Etiopie po Zimbabwe, zasahuje až do východního pohraničí Konga. Izolovaná část areálu leží dále v Kamerunu.
Ekologie: Roste v lesních lemech a na okrajích pobřežních porostů, na březích vodních toků, ale i podél cest, v druhotných křovinách a na opuštěných polích. Lokality leží v nadmořských výškách (1300–)1600–2850 m.
Hibiscus macranthus
Popis: Statná bylina nebo keř, dorůstá výšky 3–4,5 m; celá rostlina je plstnatá až chlupatá, s vtroušenými lámavými žahavými chlupy. Listy jsou střídavé; řapík je 1–7(–11) cm dlouhý; čepel je vejčitá, řidčeji mělce 3(–5)laločná, 2–10(–12) cm dlouhá a 1–7(–10) cm široká, na bázi hluboce srdčitá, na okraji vroubkovaná, zašpičatělá až špičatá. Pětičetné květy vyrůstají v paždí listů na krátkých stopkách; listenců kalíšku je 5, jsou kopinaté, (1,2–)1,5–3,5 cm dlouhé, vícežilné; kalich je 1–2 cm dlouhý, s vyniklou střední žilkou a poněkud tenčími žilkami podstranními; korunní lístky jsou 5–10 cm dlouhé, bílé až žlutavé, na vnější straně obvykle růžové nebo fialové, někdy s tmavou skvrnou při bázi; tyčinky tvoří 4–7,5 cm dlouhou trubku; semeník je srostlý. Plody jsou vejcovité až kulovité tobolky 1,5–2(–2,5) cm dlouhé.
Využití: Cévní svazky ze stonků této rostliny jsou občas využívány jako přadný materiál.
Hibiscus macranthus
Hibiscus macranthus
Hibiscus macranthus
Fotografováno dne 1. 11. 2013 (Etiopie, Simien Mt., údolí řeky Ansiya u vesnice Mekarabiya).