Syn.: Cineraria alpestris Hoppe, Cineraria alpestris W. D. J. Koch, Cineraria clusiana Host, Cineraria crassifolia Kit., Cineraria degenerans Kit. ex Kanitz, Cineraria longifolia Jacq., Cineraria longifolia Besser, Cineraria nuda Kit., Cineraria ovirensis Koch, Senecio alpestris DC., Senecio brachychaetus DC., Senecio longifolius (Jacq.) Dalla Torre, Senecio ovirensis DC., Tephroseris alpestris Griseb. et Schenk, Tephroseris ovirensis B. Nord.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium bifidum
Rozšíření: Roste v Evropě především v Alpách, Karpatech a v horách na Balkáně, také ve Skandinávii, na Britských ostrovech a na Islandu, v Rusku izolovaně v okolí Moskvy a na Urale. V ČR velmi roztroušeně od pahorkatin až do subalpínského stupně, především v územích s bazickými horninami.
Ekologie: Roste ve světlých lesích, na skalkách a zazemněných sutích, zpravidla na bazických substrátech, nejčastěji na vápencích.
Hieracium bifidum
Popis: Vytrvalá bylina, dorůstá výšky (15–)20–40(–60) cm; lodyha přímá, s přízemní růžicí a obvykle jen s jediným listem lodyžním, nahoře s roztroušenými jednoduchými a hojnými hvězdovitými chlupy. Přízemní listy jsou řapíkaté, čepel je vejčitá až kopinatá, (5–)6–10 cm dlouhá a 2–3,5 cm široká, trávově zelená, jen výjimečně s červenými skvrnami, na líci lysá, na rubu s jednoduchými i hvězdovitými chlupy, na bázi klínovitá, uťatá nebo mělce srdčitá, oddáleně zubatá; lodyžní list menší, na bázi obvykle klínovitý. Květenství tvoří chocholík nejčastěji s 3–8 úbory, jejich stopky hustě pokryté hvězdovitými chlupy a vtroušenými chlupy jednoduchými a někdy i drobnými žlázkami; zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, rovněž s jednoduchými a hvězdovitými chlupy, jen výjimečně s žlázkami; květy pouze jazykovité, oboupohlavné, žluté, ligula až 1,6 cm dlouhá. Nažky jsou 3,2–3,8 mm dlouhé.
Ohrožení a ochrana: V Česku je řazen k druhům ohroženým (C3).
Poznámka: Patří mezi tzv. „hlavní“ druhy jestřábníků. Z jiných „hlavních“ druhů je nejpodobnější Hieracium murorum, který má zákrovy vždy se žlázkami; zpravidla se vyhýbá vápnitým podkladům.
Hieracium bifidum
Hieracium bifidum
Fotografováno dne 10. 5. 2014 (Rakousko, Horní Rakousy: Pießling, Veichltal).