Syn.: Hieracium cinereum Tausch, Hieracium dicranocaule Vuk., Hieracium flagelliflorum Čelak., Hieracium frickii (Zahn) Üksip, Hieracium longipes (C. Koch ex Nägeli et Peter) Üksip, Hieracium longipes K. Koch, Hieracium obscurum Láng, Hieracium peczoryense Üksip, Hieracium sterromastix (Nägeli et Peter) Üksip, Hieracium szovitsii (Nägeli et Peter) Üksip, Hieracium vindobonae (Zahn) Üksip, Pilosella bifurca (Bieb.) F. W. Schultz et Schultz Bip.
Česká jména: jestřábník dvouvidličný (Kubát 2002), chlupáček dvouvidličný (Danihelka et al. 2012)
Slovenská jména: chlpánik vidlicový (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium bifurcum
Rozšíření: Ostrůvkovitě ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, na východ po Krym, Kavkaz a Zakavkazsko, velmi vzácně v Malé Asii. V Čechách vzácně v dolním Povltaví, Českém středohoří, Českém krasu, v okolí Teplic a Neratovic, na Moravě na Znojemsku, u Mikulova, Hodonína a v Drahanské vrchovině.
Ekologie: Výslunné travnaté a kamenité svahy, vřesoviště, písčiny a skalní výchozy na kyselých až neutrálních půdách. Kvete v červnu.
Hieracium bifurcum
Popis: Menší vytrvalé byliny s přízemní růžicí a tuhými chlupy. Rostliny bez výběžků nebo výběžky nadzemní, kratší až dlouhé, s roztroušenými až četnými jednoduchými chlupy a hustými hvězdovitými chlupy (plstnaté), s oddálenými, úzce podlouhle kopinatými, na vrcholu tupě špičatými, směrem ke konci výběžků postupně se zmenšujícími listy, často přítomny vedlejší lodyhy a flagely. Lodyha přímá, 10–40 cm dlouhá, jednoduchá, po celé délce hustě pokrytá hvězdovitými chlupy (plstnatá), v dolní části s četnými, tuhými, šikmo nahoru směřujícími světlými jednoduchými chlupy, v horní části s roztroušenými, šikmo nahoru směřujícími nebo rovnovážně odstálými světlými jednoduchými chlupy s kratičkou černou dolní částí a často i s ojedinělými až roztroušenými stopkatými žlázkami. Listy celokrajné, mírně tužší, na líci s roztroušenými až četnými, dopředu směřujícími, přitisklými, tuhými světlými jednoduchými chlupy a někdy s ojedinělými hvězdovitými chlupy, trávově zelené, na rubu šedozelené, s roztroušenými až četnými jednoduchými chlupy a hustými hvězdovitými chlupy (plstnaté), šedozelené, listy přízemní růžice v počtu 5-8, řapíkaté, s čepelí obkopinatou, úzce podlouhle obkopinatou až podlouhle eliptickou, na vrcholu zaokrouhlenou, tupě špičatou nebo špičatou, postupně se zužující v řapík, lodyžní listy v počtu l-2, dolní list řapíkatý, s čepelí podlouhle obkopinatou, úzce podlouhle obkopinatou, podlouhle eliptickou až úzce podlouhle eliptickou, někdy ale pouze čárkovitou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně se zužující, další list (je-li vyvinut) tvarem podobný, ale obvykle mnohem menší. Úbory středně velké, v počtu 2–6, skládající mělce až hluboce vidlicovitě větvené vrcholíky, akladium 1–8 cm dlouhé, stopky úborů s ojedinělými až roztroušenými světlými jednoduchými chlupy s kratičkou černou bází, ojedinělými až roztroušenými, méně často až četnými černými stopkatými žlázkami a vždy s hustými hvězdovitými chlupy (plsť), zákrov vejcovitě válcovitý až polokulovitý, 8–10 mm dlouhý, zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu tupě špičaté, šedozelené, především vnitřní nápadně široce světle lemované, s roztroušenými až četnými světlými, pouze při bázi černými jednoduchými chlupy, četnými až hustými hvězdovitými chlupy (plstnaté) a někdy s ojedinělými až roztroušenými stopkatými žlázkami. Květy jazykovité s ligulou žlutou, liguly okrajových květů na vnější straně často červeně proužkované, čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky hnědočerné (rostliny jsou ale někdy sterilní).
Taxonomická poznámka: Hybridogenní taxon rodičovské kombinace jestřábník hadincovitý (Hieracium echioides) a jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella). Morfologicky stojí mezi oběma nebo je bližší druhému jmenovanému (Hieracium echioidesHieracium pilosella). České rostliny se ukazují být recentními sterilními hybridy, naproti tomu populace z Moravy jsou apomikticky stabilizované.
Nikdy se nevyskytuje bez přítomnosti rodičovských druhů. Liší se tak od jestřábníku štětinatého (Hieracium rothianum), hybridogenního druhu stejné rodičovské kombinace, morfologicky však bližšímu jestřábníku hadincovitému (Hieracium echioides > Hieracium pilosella).
Variabilita: Proměnlivý taxon, rozpadající se na větší množství poddruhů, jejichž hodnota je pravděpodobně nižší.
Ohrožení a ochrana: Pro svou vzácnost patří k silně ohroženým druhům rostlin České republiky (C2r).
Hieracium bifurcumHieracium bifurcum
Hieracium bifurcum
Hieracium bifurcum
Fotografováno dne 17. 5. 2014 (v Praze). Za potvrzení určení děkuji Františku Krahulcovi.