České mená: jestřábník prorostlíkovitý (Dostál 1989)
Slovenské mená: jastrabník prerastlíkovitý (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité / astrovité
Hieracium bupleuroides
Rozšírenie: Stredo- až juhoeurópsky oreofyt. Vyskytuje sa v Alpách vo všetkých alpských krajinách okrem Lichtenštajnska. Ďalej v slovenských a poľských Karpatoch. Vzácne aj na Ukrajine, z Rumunska nie je udávaný. V Taliansku zasahuje z Álp na juh po Abruzzy, Dinaridmi po severné Albánsko a Srbsko. Na Slovensku pomerne bežný druh v skalnatých karbonátových pohoriach od Vršatca a Strážovských vrchov po Branisko a Slovenský kras.
Ekológia: Rastie na karbonátovch skalách, na strmých svahoch s nezapojenou vegetáciou, prípadne na sutinách. Typický druh zväzu Potentillion caulescentis. Vyskytuje sa v horskom až alpínskom stupni, vzácnejšie nižšie v podhorskom stupni spolu s ďalšími dealpínskymi druhmi. Kvitne v júni až júli.
Hieracium bupleuroides
Opis: Trváca, takmer lysá bylina vysoká 20–50 cm. Stonka priama, na báze riedko dlho chlpatá, od 1/2 vetvená. Prízemné listy sú usporiadané v bohatej ružici, úzko elipsovito až čiarkovito kopijovité, 50–160 × 5–10(–15) mm veľké, na báze zúžené v nezreteľnú stopku, celistvookrajové, lysé alebo na rube a na hlavnej žilke riedko dlho chlpaté. Stonkových listov (3–)5–10(–15), úborov 2–5(–12), stopky roztrúsene hviezdičkovito chlpaté, vzácne i so žliazkami alebo dlho chlpaté. Kvety jasnožlté, blizny žlté alebo tmavé. Plodom sú svetlo až tmavohnedé nažky.
Ohrozenie a ochrana: V Maďarsku zákonom chránený druh.
Poznámka: Variabilný, avšak vo všeobecnosti ľahko určiteľný druh. Len v Západných Karpatoch bolo opísaných asi 7 poddruhov. Celkovo je ich z celého areálu uznávaných asi 34.
Hieracium bupleuroides
Hieracium bupleuroides
Hieracium bupleuroides
Foto: 28. 6. 2008 a 6. 7. 2009 (Slovensko, Strážovské vrchy, Predný Rokoš).