Syn.: Hieracium cymigerum Rchb., Hieracium vailantii Tausch, Hieracium nestleri F. W. Schultz, Pilosella cymosa (L.) F. W. Schultz et Schultz Bip., Pilosella nestleri (F. W. Schultz) F. W. Schultz et Schultz Bip.
Česká jména: jestřábník vrcholičnatý (Dostál 1950), jestřábník chocholičnatý (Domin-Podpěra 1928, Kubát 2002), chlupáček chocholičnatý (Danihelka et al. 2012)
Slovenská jména: jastrabník vrcholíkatý (Dostál 1950), chlpánik vrcholíkatý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium cymosum
Rozšíření: Roste ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, na východě po západní Sibiř, vyskytuje se i v Malé Asii. U nás roztroušeně v termofytiku a teplejším mezofytiku, velmi vzácně proniká o oreofytika. Téměř chybí v Jihomoravské pahorkatině a Bílých Karpatech.
Ekologie: Skalnaté a travnaté svahy, rozvolněné křoviny a lesní lemy, sušší louky a světlé lesy na slabě kyselých až zásaditých půdách. Kvete od května do začátku července.
Hieracium cymosum
Popis: Vytrvalá, měkce chlupatá bylina s přízemní růžicí, bez výběžků nebo vzácně s kratšími nadzemními výběžky. Lodyha přímá, 30–80 cm dlouhá, jednoduchá, v dolní části s hustými krátkými světlými jednoduchými chlupy a četnými hvězdovitými chlupy, ve střední části s roztroušenými až četnými světlými nebo při bázi černě naběhlými jednoduchými chlupy, četnými hvězdovitými chlupy a někdy s ojedinělými tmavými stopkatými žlázkami, v horní části s roztroušenými světlými, v dolní části někdy černě naběhlými jednoduchými chlupy, ojedinělými až roztroušenými stopkatými žlázkami a hustými hvězdovitými chlupy, světle až trávově zelená, při bázi někdy nachově zbarvená. Listy celokrajné, někdy s oddálenými mukronátními žlázkami, měkké, po obou stranách s krátkými měkkými světlými jednoduchými chlupy, na líci s ojedinělými až roztroušenými, na rubu četnými hvězdovitými chlupy, tmavě nebo světle zelené, listy přízemní růžice v počtu 2–7, řapíkaté, s čepelí obkopinatou, podlouhle obkopinatou, eliptickou, podlouhle eliptickou nebo obvejčitou, na vrcholu zaokrouhlenou až tupě špičatou, k bázi se postupně zužující, lodyžní listy v počtu 1–4, dolní list obvykle řapíkatý, s čepelí podlouhle obkopinatou, podlouhle eliptickou až úzce podlouhle eliptickou, na vrcholu špičatou, k bázi se postupně zužující, střední listy přisedlé, úzce podlouhle eliptické, špičaté, horní čárkovité. Úbory malé, v počtu 20–50, skládající okolíkovité, zpočátku stažené (kulovité) vrcholíky, akladium 2–10 mm dlouhé, stopky úborů obvykle tenké, s roztroušenými až četnými světlými jednoduchými chlupy s obvykle pouze kratičkou černou dolní částí (méně často větší část délky chlupu šedavě zbarvená), ojedinělými až roztroušenými, vzácně až četnými černými stopkatými žlázkami a hustými hvězdovitými chlupy (plstnaté), zákrov válcovitý až úzce válcovitý, 5–7 mm dlouhý, zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu tupě špičaté až špičaté, s ojedinělými až četnými jednoduchými chlupy, ojedinělými až četnými stopkatými žlázkami a roztroušenými hvězdovitými chlupy, světle šedozelené, méně často černozelené, vnitřní světleji lemované. Květy jazykovité, s ligulou až 8 mm dlouhou, žlutou, čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky hnědočerné.
Taxonomická poznámka: Jestřábník chocholičnatý je hlavním druhem, od něhož jsou odvozeny téměř dvě desítky vedlejších, často velice vzácných typů. V hybridogenních taxonech se projevuje zejména přítomností hvězdovitých chlupů i na líci listů, krátkými nebo zcela chybějícími výběžky a typem větvení květenství.
Variabilita: Dosti proměnlivý druh. V současnosti (a s aktuálními jmény) je u nás přijato členění na dva poddruhy. Nominátní poddruh Hieracium cymosum subsp. cymosum se vyznačuje větším množstvím jednoduchých chlupů na větvích květenství a stopkách úborů a výskytem na přirozených stanovištích. Často na antropicky ovlivněných místech se vyskytuje Hieracium cymosum grex cymigerum (Pilosella cymosa subsp. vaillantii). První jmenovaný poddruh je zachycen na našich snímcích.
Záměny: Okoličnatě staženým květenstvím dosti charakteristický druh, někdy může činit potíže odlišení jestřábníku klubkatého (Hieracium glomeratum). Jedná se hybridogenní taxon právě s podílem H. cymosum, na rozdíl od něj má však alespoň v dolní části latovité květenství a delší tmavou část jednoduchých chlupů na stopkách úborů a zákrovech.
Ohrožení a ochrana: Je zařazen do kategorie vzácnějších druhů vyžadujících pozornost (C4a).
Hieracium cymosumHieracium cymosum
Hieracium cymosum
Hieracium cymosum
Fotografováno dne 9. 5. 2014 (Svatý Jan pod Skalou).