Syn.: Hieracium suecicum Fries, Hieracium pseudopratense Uechtr., Pilosella floribunda (Wimm. et Grab.) Arvet-Touvet
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium floribundum
Rozšíření: Roste ve střední a východní Evropě, od východní Francie po střední Rusko, na jih zasahuje do Rumunska, na sever po Island, Norsko, Švédsko a Finsko. V ČR se vyskytuje především v pohraničních horách a jejich podhůří, v teplých nížinách je velmi vzácný. Těžištěm rozšíření na Slovensku jsou Karpaty.
Ekologie: Stanovištěm jsou louky, pastviny, případně trávníky na mezích a okrajích komunikací, zejména na nevápnitých podkladech. V ČR vystupuje až do nadmořské výšky téměř 1200 m.
Hieracium floribundum
Popis: Vytrvalá bylina, zpravidla s nadzemními, méně často i podzemními výběžky; pokud jsou nadzemní výběžky vyvinuty, jsou krátké, tenké, s nahlučenými obkopinatými listy; lodyhy jsou přímé, (15–)25–50(–75) cm vysoké, dole obvykle s odstálými nežláznatými chlupy a ojedinělými chlupy hvězdovitými, výše i s přimíchanými stopkatými žlázkami. Přízemní listy tvoří růžici, jsou celokrajné, obkopinaté, 7,5–15 cm dlouhé a 1–1,8 cm široké, sivozelené, na ploše víceméně lysé, na okraji a na rubu na střední žilce s dlouhými tužšími chlupy; lodyžní listy zpravidla 2–3. Květenství tvoří (5–)10–15(–25) úborů uspořádaných ve staženém latovitém vrcholíku; stopky úborů a zákrov nesou tmavé žlázky, husté hvězdovité chlupy a roztroušeně i světlé jednoduché chlupy; úbory mají 6,5–8 mm dlouhý zákrov; zákrovní listeny jsou čárkovitě kopinaté, tupé, černozelené, na okraji světle lemované; květy jsou jazykovité, až 9 mm dlouhé, žluté; čnělka a bliznová ramena jsou žlutá. Nažky jsou 1,9–2 mm dlouhé, hnědočerné.
Záměny: Vzhledem nejpodobnější jsou druhy Hieracium caespitosum a Hieracium glomeratum, které se odlišují listy na ploše hustě chlupatými.
Poznámka: Patří mezi tzv. vedlejší druhy jestřábníků z podrodu Pilosella, které zřejmě povstaly z křížení tzv. hlavních druhů, resp. z opakované hybridizace, pokud se rozmnožují sexuálně. V tomto případě jde o taxon stojící mezi druhy Hieracium caespitosum a Hieracium lactucella, vzhledem je bližší prvnímu z uvažovaných rodičů, od nějž se však liší na ploše téměř lysými, modrozelenými listy.
Hieracium floribundum
Hieracium floribundum
Hieracium floribundum
Hieracium floribundum
Fotografováno dne 22. 6. 2013 (vojenský újezd Boletice, Loutka).