Syn.: Pilosella fuscoatra (Nägeli et Peter) Soják
Česká jména: jestřábník hnědočerný (Kubát 2002), chlupáček hnědočerný (Danihelka et al. 2012)
Slovenská jména: chlpánik tmavohnedý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium fuscoatrum
Rozšíření: Zřejmě se vyskytuje pouze v Krkonoších a Karpatech; druhotně snad i v Severní Americe. Velmi podobné typy jsou známy dále ze severní Evropy a z Balkánu.
V České republice byl dosud zjištěn v Krkonoších a na Šumavě. Na Slovensku se udává z Tater.
Ekologie: Stanovištěm jsou horské trávníky na nevápnitých půdách.
Hieracium fuscoatrum
Popis: Vytrvalá bylina s přízemní růžicí listů a zpravidla i nadzemními nebo podzemními výběžky; listy na nadzemních výběžcích jsou stejně velké, nahloučené, řidčeji oddálené, obkopinaté, na vrcholu zaokrouhlené; lodyhy jsou přímé, 25–45 cm vysoké, až pod vrcholem rozvětvené, dole s hustými, jednoduchými, rovnovážně odstálými světlými chlupy, vtroušenými tmavými stopkatými žlázkami a chlupy hvězdovitými, pod úbory odění houstne. Listy v přízemní růžici jsou měkké, obkopinaté až podlouhle eliptické, 9–20 cm dlouhé, trávově zelené, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené a s nasazenou špičkou, s četnými jednoduchými měkkými, na okraji a na rubu na střední žilce i s ojedinělými hvězdovitými chlupy; lodyžních listů bývá 2–4(–5). Květenství je bohaté, stažené, tvoří je 10–30(–40) úborů, jejichž stopky jsou 0,2–1(–1,5) cm dlouhé, s roztroušenými jednoduchými a hojnými žláznatými chlupy; zákrov je 7–9 mm dlouhý, zákrovní listeny jsou čárkovitě kopinaté, tupé až tupě špičaté, černozelené, s jednoduchými, obvykle tmavými chlupy, dále s roztroušenými stopkatými žlázkami i hvězdovitými chlupy; květy jsou oranžově žluté, s ligulou asi 9 mm dlouhou; čnělka a bliznová ramena jsou černožluté. Nažky jsou 1,7–1,9 mm dlouhé.
Poznámka: Taxon byl popsán na základě rostlin získaných cílenou hybridizací v kultuře; velmi vzácně je nalézán i v přírodě. Přírodní populace zřejmě vznikaly na různých lokalitách v různou dobu, mají charakter primárních hybridů (pak se vyskytují v populacích rodičů), některé zřejmě představují stabilizovaný hybridogenní typ. Krkonošské rostliny povstaly z hybridizace jestřábníku oranžového (Hieracium aurantiacum) a j. trsnatého (Hieracium caespitosum), zatímco na vzniku šumavských populací se zřejmě podílel j. klubkatý (Hieracium glomeratum). Další taxonomické bádání je nezbytné.
Záměny: Nápadná žlutooranžová barva květů zřetelně signalizuje dominantní geny jestřábníku oranžového. Většina hybridogenních typů s tímto druhem má však květy ještě tmavší, červené. Shloučeným typem květenství připomíná spíše druhého rodiče.
Ohrožení a ochrana: Velmi vzácný taxon české květeny, dosud je znám jen velmi malý počet populací. V Červeném seznamu (2012) je hodnocen jako kriticky ohrožený (C1r).
Hieracium fuscoatrumHieracium fuscoatrum
Hieracium fuscoatrumHieracium fuscoatrum
Hieracium fuscoatrum
Fotografovala Alena Vydrová, dne 21. 6. 2015 (Šumava, Srní).