Syn.: Hieracium ambiguum Ehrh., Pilosella glomerata (Froel.) Arvet-Touvet, Pilosella ambigua (Ehrh.) Soják
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium glomeratum
Rozšíření: Areál se rozkládá od střední Evropy až po povodí Jeniseje na Sibiři. Nejdále na západ zasahuje do Porýní, na jih do Rumunska. V ČR se vyskytuje především ve vyšších pohraničních pohořích a jejich předhůří, jen výjimečně zasahuje do nížin. Na Slovensku roste především v karpatských pohořích. Nálezy z druhotných stanovišť pocházejí ze Severní Ameriky.
Ekologie: Vyskytuje se na loukách, ale i na okrajích komunikací, podél nichž se občas šíří. V ČR zasahuje až do nadmořské výšky 1350 m.
Hieracium glomeratum
Popis: Vytrvalá bylina, občas vytváří krátké nadzemní výběžky; lodyhy jsou přímé, (20–)30–50(–80) cm vysoké, dole hustě měkce odstále chlupaté, ojediněle s příměsí chlupů hvězdovitých, pod květenstvím hojně hvězdovitě chlupatá, často s četnými tmavými stopkatými žlázkami a roztroušenými chlupy nežláznatými. Přízemní listy jsou celokrajné, obkopinaté, 9–15(–22) cm dlouhé a 1–1,4(–1,7) cm široké, živě až šedavě zelené, na ploše měkce chlupaté a příměsí chlupů hvězdovitých (na rubu jsou četnější); lodyžní listy zpravidla 2–4. Úborů je (5–)10–25(–50), tvoří stažený latovitý nebo okolíkovitý vrcholík; stopky úborů a zákrov nesou tmavé žlázky, husté hvězdovité chlupy a roztroušeně i chlupy nežláznaté; zákrov je 7–9 mm dlouhý; zákrovní listeny jsou čárkovitě kopinaté, tupé až špičaté, černozelené, vnitřní na okraji světle lemované; květy jsou jazykovité, až 1 cm dlouhé, žluté; čnělka a bliznová ramena jsou žlutá. Nažky jsou 1,8–2,1 mm dlouhé, černohnědé.
Záměny: Tzv. vedlejší druh jestřábníků z podrodu Pilosella, zřejmě vznikl křížením druhů Hieracium caespitosum a Hieracium cymosum. Zejména s prvním z rodičovských druhů je spojen plynulými přechody, které snad vyplývají ze zpětné hybridizace; spolehlivým znakem je barva čnělky a bliznových ramen, která je u H. caespitosum vždy tmavá. Druhý z uvažovaných rodičů, H. cymosum, má úbory stažené do okolíku.
Ohrožení a ochrana: Jestřábník klubkatý je zařazen k vzácnějším druhům ČR vyžadujícím další pozornost (C4a).
Hieracium glomeratum
Hieracium glomeratum
Hieracium glomeratum
Hieracium glomeratum
Hieracium glomeratum
Hieracium glomeratum
Fotografováno dne 22. 6. 2013 (Verchovensk).